4 lưu ý khi tập huấn báo cáo quyết toán hàng gia công, sản xuất xuất khẩu

Khi tham gia các lớp tập huấn về lập báo cáo quyết toán liên quan đến hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu các DN nên cử cán bộ làm công tác kế toán tham gia.

Đây là một trong những lưu ý được ông Dương Đức Bắc- quan trị một số diễn đàn về thủ tục hải quan, người lên ý tưởng để phối hợp với Học viện Tài chính tổ chức các lớp tập huấn lập về báo cáo quyết toán hàng hóa xuất nhập khẩu theo nguyên tắc “Nhập-Xuất-Tồn”.

Tham-du-tap-huan-hai-quan-maika

Đại diện DN tham gia tập huấn. Ảnh internet

Ông Dương Đức Bắc cho biết, 2 lớp đầu tiên vừa được tổ chức tại Phú Thọ (ngày 5-3) và Hà Nội (6-3) thu hút hơn 200 học viên tham gia (lớp tại Phú Thọ thu hút khoảng 70 học viên và Hà Nội khoảng 150 học viên). Sau 2 lớp học này Ban tổ chức nhận thấy một số thiếu sót mà DN cần rút kinh nghiệm để tham gia hiệu quả.

Thứ nhất, việc quyết toán muốn thành công phụ thuộc 80% vào nhân viên kế toán, nhân viên XNK chỉ phối hợp. Tuy nhiên thực tế rất nhiều DN chỉ cử nhân viên XNK đi học. Quan niệm này cần được DN sớm thay đổi để có sự phối hợp hiệu quả giữa hai bộ phận kế toán và XNK.

Thứ hai, có DN trước đây giao việc thanh khoản cho dịch vụ khai thuê và hiện nay giao luôn việc quyết toán cho đơn vị dịch vụ. Tuy nhiên, để làm tốt, hiệu quả việc quyết toán thì phải do bộ phận kế toán các DN trực tiếp thực hiện vì đây là lực lượng trực tiếp truy cấp vào hệ thống dữ liệu kế toán của DN và có nghiệp vụ chuyên sâu về lĩnh vực này.

Thứ ba, lãnh đạo các DN chưa nắm được đầy đủ thông tin, chưa hiểu luật và đặc biệt chưa có sự quan tâm đúng mức với công tác quyết toán. Xem Dịch vụ xuất nhập khẩu quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Thứ tư, hệ thống kế toán ở phần lớn các DN chưa chuẩn, chưa đúng chuẩn mực. Vì vậy, hiện nay bộ phận kế toán không thể kết xuất số liệu khi bộ phận XNK yêu cầu. Đối với hàng gia công, không có sổ ghi chép chi tiết ngoài bảng để làm cơ sở sau này giải trình cho các cơ quan thanh tra, kiểm tra.

Ông Dương Đức Bắc cho biết, trước vướng mắc của nhiều DN hoạt động trong lĩnh vực gia công, sản xuất khẩu đối với việc lập báo cáo quyết toán hàng hóa XNK theo nguyên tắc “Nhập-Xuất-Tồn” nên diễn đàn (có hàng chục nghìn thành viên hoạt động trong lĩnh vực XNK) phối hợp với các giảng viên Học viện Tài chính đứng ra tổ chức các lớp tập huấn để giúp DN kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Nội dung tập huấn liên quan đến cơ sở pháp lý có sự tham gia giảng dạy của chuyên gia trong lĩnh vực Hải quan, về nghiệp vụ hạch toán, kế toán là giảng viên của Học viên Tài chính.

Các nội dung tập huấn tập trung vào: Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và hàng hóa xuất khẩu cho DN sản xuất xuất khẩu; hướng dẫn lập báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị và hàng hóa xuất khẩu cho DN gia công; hướng dẫn lập báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và hàng hóa xuất khẩu cho các doanh nghiệp hoạt động trong các khu chế xuất…

Được biết, sau 2 lớp học vừa qua, Ban tổ chức tiếp tục tổ chức ở Hải Dương, Hải Phòng, TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng… những địa bàn tập trung nhiều DN hoạt động trong lĩnh vực gia công, sản xuất xuất khẩu.

Bài liên quan: Hướng dẫn chi tiết lập báo cáo quyết toán hàng gia công, sản xuất xuất khẩu

(Nguồn internet)

4 lưu ý khi tập huấn báo cáo quyết toán hàng gia công, sản xuất xuất khẩu
Đánh giá bài viết

Leave a Reply