admin

Các loại phân bón không cần khảo nghiệm

Theo quy định, trước khi sản xuất lưu hành các sản phẩm phân bón ra thị trường, cần phải làm khảo nghiệm phân bón để chứng thực công dụng của phân bón đó. Tuy nhiên theo quy định tại Điều 13, khoản 2 điểm a của Nghị định …

Hải quan Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác

Chiều ngày 19/3, tại Tp.HCM đã diễn ra hội đàm cấp cao giữa Tổng cục trưởng Hải quan Việt Nam và Tổng cục Hải quan và Thuế Gián thu Hoàng gia Campuchia. Tổng cục trưởng Hải quan Việt Nam và Campuchia ký kết biên bản hội đàm giữa …