Bổ sung quy định thu thuế qua ngân hàng khi kết nối một cửa quốc gia

Đây là một trong những điểm mới mà dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 126 quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Bo-sung-thuc-hien-ket-noi-mot-cua-quoc-gia-vao-quy-dinh-thu-thue-qua-ngan-hang Thỏa thuận phối hợp thu thuế cùng các ngân hàng

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hương- Phó trưởng Phòng Dự toán, Tổng hợp thuộc Cục Thuế XNK (Tổng cục Hải quan), trước yêu cầu của một cửa quốc gia và yêu cầu về nộp thuế điện tử, người nộp thuế có thể mọi lúc, mọi nơi, đều có thể nộp thuế, phí, lệ phí. Sau khi DN nộp phí, lệ phí của các bộ, ngành đã kết nối một cửa thì tự động cho phép thông quan, giải phóng hàng, cơ quan Hải quan sẽ thực hiện thu các loại phí, lệ phí của các bộ, ngành kết nối một cửa quốc gia từ các ngân hàng thương mại phối hợp thu, đồng thời để thực hiện thu cả lệ phí hải quan qua ngân hàng thương mại.

Quy định này cũng phù hợp với Điều 45 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Đồng thời, pháp lý hóa việc Tổng cục Hải quan được thu phí, lệ phí của các bộ, ngành khi tham gia Cơ chế một cửa quốc gia và thu lệ phí hải quan điện tử qua ngân hàng thương mại.

Theo đó, dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 126 sẽ bổ sung quy định về thu phí, lệ phí, theo hướng bổ sung tên Thông tư, phạm vi Thông tư, điều kiện các bộ, ngành thực hiện kết nối trao đổi thông tin và trách nhiệm của các bộ, ngành, người nộp thuế khi thực hiện nộp phí, lệ phí,… Xem dịch vụ nộp thuế hải quan điện tử

Triển khai nội dung này, các bộ, ngành ủy quyền cho Tổng cục Hải quan thực hiện thu phí, lệ phí thông qua các ngân hàng thương mại phối hợp thu. Các ngân hàng đã ký thỏa thuận phối hợp thu tiến hành ký bổ sung phụ lục Thỏa thuận nội dung thu phí, lệ phí qua Cổng thanh toán điện tử hải quan. Riêng đối với các ngân hàng chưa ký thỏa thuận phối hợp thu thì trong nội dung Thỏa thuận với các ngân hàng thương mại sẽ bổ sung thêm nội dung thu phí, lệ phí qua Cổng thanh toán điện tử hải quan.

(Nguồn internet)

Bổ sung quy định thu thuế qua ngân hàng khi kết nối một cửa quốc gia
Đánh giá bài viết

Leave a Reply