Chất xử lý môi trường nước chịu thuế GTGT 10%

Trước kiến nghị của ông Sawetkamon Pormthep- Giám đốc công ty TNHH Việt Thắng Lợi về việc áp dụng chính sách thuế GTGT đối với chất xử lý môi trường nước, Bộ Tài chính cho biết, các mặt hàng hóa chất xử lý nước trong nuôi trồng thủy sản” hay “chất xử lý ao hồ” nhập khẩu không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và không thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%.

chat-xu-ly-moi-truong-nuoc-chiu-thue-gtgt-10

Chất xử lý môi trường nước chịu thuế GTGT 10%. Ảnh minh họa

Phân tích cụ thể, Bộ Tài chính cho biết, theo Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì các mặt hàng “hóa chất xử lý nước trong nuôi trồng thủy sản” hay “chất xử lý ao hồ” NK không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và không thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%.

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày, Thông tư số 131/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính, thuế suất thuế GTGT 5% quy định cho nhóm 3808 “Thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi cây trồng”.

Bên cạnh đó, Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngay 26/6/2014 của Bộ Tài chính, thuế suất thuế GTGT 5% quy định cho nhóm 3808 “thuốc côn trùng, thuốc diệt loài gặm nhấm, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc chống nảy mầm và thuốc điều hòa sinh trưởng, thuốc khử trùng và các loại tương tự” trên cơ sở Danh mục thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và các loại thuốc phòng trừ sâu bệnh khác.

Đồng thời, tham khảo ý kiến của Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) tại công văn số 1362/TCTS-NTTS ngày 23-6-2016, thì: “Các sản phẩm: ZEOLITE, MINERAL SEA, SAPONIN, TOXIN – CLEAR, MKC là các sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành và Công ty TNHH Việt Thắng Lợi được phép nhập khẩu, kinh doanh theo quy định. Theo công dụng đã cấp cho các sản phẩm trên khi lưu hành, các sản phẩm này chỉ được phép nhập khẩu và sử dụng để xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản”.

Do đó, các mặt hàng ZEOLITE, MINERAL SEA, SAPONIN, TOXIN – CLEAR, MKC NK thuộc nhóm 3808 nhưng không thuộc Danh mục thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và không phải các loại thuốc phòng trừ sâu bệnh khác thì không được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%. Xem dịch vụ khai thuế hải quan

Bộ Tai chính cho biết thêm, theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính: “Trường hợp hàng hóa được quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; hoặc áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% hoặc 10% theo quy định của Lụật thuế GTGT và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT thì thực hiện theo quy định tại các văn bản đó; trừ hàng hóa là sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản; thiết bị, dụng cụ y tế thực hiện theo quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 4 Thông tư này”.

Như vậy, chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng “hóa chất xử lý nước trong nuôi trồng thủy sản” hay “chất xử lý ao hồ” là thống nhất từ trước đến nay.

Vì vậy, các mặt hàng “chế phẩm sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải nhập khẩu” thuộc nhóm 3808 không phải là thuốc phòng trừ sâu bệnh, nên thuộc đổi tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10% theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật thuế GTGT.

>>Nguyên liệu sản xuất phân bón có phải chịu thuế GTGT?

Nguồn báo Hải quan

Chất xử lý môi trường nước chịu thuế GTGT 10%
Đánh giá bài viết

Leave a Reply