Chỉ tính thuế trên phần giá trị tăng thêm của hàng hóa sau gia công

Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời Cục Hải quan Hà Nội vướng mắc về hoàn thuế NK đối với trường hợp của Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam NK nguyên vật liệu để sản xuất hàng hóa XK, sau đó công ty thuê DN chế xuất gia công.

Thong-tin-tren-to-khai-la-can-cu-chu-yeu-de-lam-thu-tuc-hai-quan

Đại diện DN đăng ký tờ khai hải quan. Ảnh minh họa

Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại điểm c Khoản 4 Điều 103 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì: “Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài để gia công cho phía Việt Nam được miễn thuế xuất khẩu, khi nhập khẩu trở lại Việt Nam thì phải nộp thuế nhập khẩu đối với sản phẩm sau gia công (không tính thuế đối với phần trị giá của vật tư, nguyên liệu đã đưa đi gia công theo hợp đồng gia công đã ký; mức thuế suất thuế nhập khẩu tính theo sản phẩm sau gia công nhập khẩu; xuất xứ của sản phẩm xác định theo quy định về xuất xứ của Bộ Công Thương)”.

Bên cạnh đó, tại Khoản 5 Điều 114 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: “Hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu”. Xem dịch vụ xuất nhập khẩu

Theo đó, trường hợp của Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam NK nguyên vật liệu để sản xuất hàng hóa XK, sau đó công ty thuê DN chế xuất gia công, công ty Panasonic Appliances được miễn thuế XK và khi NK sản phẩm (hoặc bán sản phẩm) thì tính thuế trên phần giá trị tăng thêm của hàng hóa sau gia công theo quy định tại điểm c Khoản 4 Điều 103 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Việc bán sản phẩm (hoặc sản phẩm chưa hoàn chỉnh) nhận lại sau gia công từ DN chế xuất, Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam tiếp tục sản xuất thành sản phẩm hoàn chỉnh đã được thực xuất ra nước ngoài thì Công ty được hoàn số tiền đã nộp khi nhận lại hàng hóa sau gia công từ DN chế xuất tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế XK theo quy định tại Khoản 5 Điều 114 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

(Nguồn internet)
Chỉ tính thuế trên phần giá trị tăng thêm của hàng hóa sau gia công
Đánh giá bài viết

Leave a Reply