Đề nghị minh bạch tên hàng và mã số thuế

Cục Hải quan TP.HCM đề xuất Tổng cục Hải quan kiến nghị Bộ Tài chính xem xét đưa về cùng mức thuế suất, giảm mức thuế suất trong biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo hướng điều chỉnh về mức thuế suất thấp nhất đối với một số mặt hàng có mức chênh lệch thuế không cao.

Các mặt hàng chủ yếu là nguyên liệu sản xuất trên cơ sở không gây ảnh hưởng đến thu ngân sách Nhà nước và chính sách bảo hộ, khuyến khích sản xuất trong nước.

Cụ thể, nhóm hàng đề nghị gộp thành một mã hàng và sửa đổi về cùng mức thuế thuế suất nhập khẩu. Chẳng hạn, hiện tại nhóm 2501 (muối) có 4 phân nhóm 8 số có 4 mức thuế suất khác nhau, đề xuất gộp thành một mã hàng và sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu cung cho các loại muối; nhóm 2803 (Carbon) có 3 phân nhóm 8 số có 3 mức thuế suất khác nhau, đề xuất gộp 2 mã 2803.00.40 và 2803.00.90 thành một mã hàng và sửa đổi về cùng mức thuế suất nhập khẩu 2%;

Hiện tại mã hàng 3810.10.00, 3810.90.00 (chất làm sạch bề mặt) có 2 mức thuế suất khác nhau (0% và 3%), đề xuất gộp 2 mã thành một mã hàng và sửa đổi về cùng mức thuế suất nhập khẩu 0%…

Bên cạnh đó, Cục Hải quan TP.HCM cũng đề nghị nhóm hàng có cùng tính năng, dễ nhầm lẫn trong việc áp mã, phân loại đề nghị sửa đổi về cùng mức thuế suất nhập khẩu. Xem dịch vụ khai thuê hải quan

Bởi vì, căn cứ tình hình thực tế phát sinh vừa qua, nhiều trường hợp gửi hồ sơ phân tích, phân loại tập trung về Trung tâm phân tích, phân loại, tạo ra sự quá tải và áp lực cho các trung tâm và Tổng cục Hải quan, tốn nhân lực và kéo dài thông quan hàng hóa của doanh nghiệp.

Cục Hải quan TP.HCM đề xuất Tổng cục Hải quan kiến nghị Bộ Tài chính xem xét giảm mức thuế suất chênh lệch trong biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với những mặt hàng có cùng tính năng, dễ nhầm lẫn trong việc áp mã, phân loại, dễ dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện, phát sinh tiêu cực và lợi dụng gian lận thương mại.

(Nguồn: internet)

Đề nghị minh bạch tên hàng và mã số thuế
Đánh giá bài viết

Leave a Reply