Đề xuất quản lý phụ thu phí vận tải biển

Ngày 07/8, Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Công Thương và các cơ quan liên quan đề xuất quy định về quản lý cước vận tải biển và phụ phí theo cước vận tải biển để đưa vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hàng hải. Xem thêm: Phụ phí cảng biển, đến hẹn lại tăng.

De-xuat-quy-dinh-quan-ly-phu-phi-van-tai-bien

Đồng thời đề xuất thực hiện việc đánh giá thị trường vận tải biển, tổ chức và kiểm soát thị trường vận tải biển, giá cước và các loại phụ phí theo cước vận tải biển để đảm bảo giá cước và phụ phí hợp lý, tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất, nhập khẩu trong nước.

Bên cạnh đó, đề xuất giải pháp nhằm từng bước thay đổi phương thức xuất, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực hàng hải phù hợp bảo đảm quyền, lợi ích của các doanh nghiệp Việt Nam khi thực hiện xuất, nhập khẩu hàng hóa. Xem dịch vụ khai thuê hải quan

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn và xử lý thuế thống nhất đối với các khoản phụ phí theo cước vận tải biển đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

(Nguồn internet)
Đề xuất quản lý phụ thu phí vận tải biển
Đánh giá bài viết

Leave a Reply