DN chuyển đổi loại hình NK phải chỉnh cả thời hạn nộp thuế

Việc các DN chuyển loại hình NK từ nhập nguyên liệu sản xuất XK sang nhập kinh doanh sản xuất thì phải điều chỉnh lại thời hạn nộp thuế và tính tiền chậm nộp thuế.

chuyen-doi-loai-hinh-nk-phai-chinh-ca-thoi-han-nop-thue

Chuyển đổi loại hình NK phải chỉnh cả thời hạn nộp thuế. Ảnh minh họa

Đây là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan trước kiến nghị của Công ty TNHH Vikom về việc Công ty bị phạt chậm nộp thuế. Xem dịch vụ khai thuế hải quan

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, tại khoản 7 Điều 16 và điểm d khoản 1 Điều 19 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13; điều 12, Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì trường hợp DN NK hàng hóa để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng không trực tiếp XK mà bán cho DN khác để sản xuất sản phẩm XK thì không được miễn thuế, hoàn thuế theo quy định tại Nghị định 134/1016/NĐ-CP.

Việc Công ty chuyển loại hình NK E31 (nhập nguyên liệu sản xuất XK) sang loại hình A12 (nhập kinh doanh sản xuất) thì phải điều chỉnh lại thời hạn nộp thuế và tính tiền chậm nộp thuế. Xem dịch vụ khai thuế hải quan

Tổng cục Hải quan cho biết thêm, mức tính tiền chậm nộp là 0.03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Ngày chậm nộp thuế căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 133 Thông tư 38/2015/TT-BTC, cụ thể: “Số ngày chậm nộp tiền thuế được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo hoặc trong quyết định xử lý của cơ quan hải quan và văn bản xử lý về thuế của cơ quan có thẩm quyền đến ngày liền kề trước ngày người nộp thuế hoặc cơ quan, tổ chức thu tiền thuế, tổ chức bảo lãnh nộp số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách nhà nước”.

>>Áp dụng loại hình E21 cho DN GC tự cung ứng vật tư NK từ nước ngoài

Nguồn internet

DN chuyển đổi loại hình NK phải chỉnh cả thời hạn nộp thuế
Đánh giá bài viết

Leave a Reply