DN phải thông báo quyền sở hữu cơ sở sản xuất để hưởng miễn, hoàn thuế

Bạn đọc gửi đến Báo Hải quan hỏi về chính sách miễn thuế, hoàn thuế. Vấn đề này, Cục Thuế Xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) đã hướng dẫn cụ thể.

dn-phai-thong-bao-quyen-so-huu-co-so-san-xuat-de-huong-mien-hoan-thue

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Việt Xanh (Ninh Bình). Ảnh: H.Nụ

Bạn đọc đặt câu hỏi: Hiện cơ quan Hải quan căn cứ trên số thứ tự 11 thuộc mục IV trong công văn 11567/TCHQ-TXNK ngày 8-12-2016 yêu cầu DN phải cung cấp giấy tờ chứng minh nhà xưởng thuộc quyền sở hữu của DN mới được hưởng chính sách miễn thuế, hoàn thuế.

Doanh nghiệp cho biết, DN chúng tôi là DN NK để sản xuất XK. Giấy phép kinh doanh do giám đốc DN đứng tên và chịu trách nhiệm pháp lý, đất để xây dựng nhà xưởng là đất của giám đốc DN chúng tôi đứng tên trên sổ đỏ. Nhà xưởng thì do DN tự xây dựng.

Vậy DN chúng tôi có được hưởng chính sách miễn thuế, hoàn thuế hay không?

Trả lời DN về vấn đề này của bạn đọc, Cục Thuế XNK (Tổng cục Hải quan) cho biết, cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế được quy định tại Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1-9-2016 của Chính phủ.

Theo đó: a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa XK có cơ sở sản xuất hàng hóa XK trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa dịch vụ xuất nhập khẩu và thực hiện thông báo cơ sở sản xuất theo quy định của pháp luật về hải quan;

Đồng thời, cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế được quy định tại Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. Theo đó: a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa XK có cơ sở sản xuất hàng hóa XK trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK.

Do đó, Cục Thuế XNK cho rằng, trường hợp DN đáp ứng quy định nêu trên thì được miễn thuế, hoàn thuế theo quy định. Xem dịch vụ khai thuế hải quan

>>Sẽ có nhiều công cụ hỗ trợ DN làm báo cáo quyết toán gia công, SXXK

Tổ tư vấn pháp luật Báo Hải quan

DN phải thông báo quyền sở hữu cơ sở sản xuất để hưởng miễn, hoàn thuế
Đánh giá bài viết

Leave a Reply