Doanh nghiệp có thể an tâm sử dụng con dấu tự khắc

Trước sự bỡ ngỡ và ngần ngại của doanh nghiệp, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa phát đi thông báo hướng dẫn việc sử dụng con dấu của doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Luật Doanh nghiệp 2014 đã bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2015, đưa nhiều quy định mới đi vào thực tiễn, trong đó có quy định về quản lý và sử dụng con dấu doanh nghiệp – một trong những vấn đề có tính cải cách mạnh mẽ nhất của văn bản luật này.

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, mặc dù hiện nay cơ quan đăng ký kinh doanh chưa ghi nhận bất cứ vướng mắc nào liên quan đến quy định về con dấu doanh nghiệp nhưng thực tế trong những ngày đầu áp dụng đã cho thấy sự bỡ ngỡ của doanh nghiệp cũng như các công ty kinh doanh ngành, nghề khắc dấu trước sự thay đổi lớn này.

Cụ thể, nhiều công ty kinh doanh khắc dấu vẫn ngần ngại trước việc đáp ứng nhu cầu làm con dấu của doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp. Trong khi đó, doanh nghiệp băn khoăn về giá trị pháp lý của con dấu khi không phải qua đăng ký với cơ quan công an như trước đây…

Để các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh an tâm áp dụng quy định mới, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh khẳng định: Theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung, số lượng con dấu. Nội dung con dấu phải thể hiện được các thông tin như tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp.

Dự thảo Nghị định hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp đã cụ thể hóa nguyên tắc về con dấu quy định tại Luật Doanh nghiệp. Doanh nghiệp có quyền quyết định về số lượng, nội dung, hình thức con dấu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện cũng như việc quản lý, sử dụng con dấu và các thay đổi có liên quan.

Liên quan đến cơ chế quản lý nhà nước đối với con dấu, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho biết: Thay vì phải đăng ký mẫu dấu với cơ quan công an như trước đây thì hiện nay doanh nghiệp được hoàn toàn chủ động trong việc làm con dấu. Doanh nghiệp có thể tự khắc dấu hoặc đến cơ sở khắc dấu để làm con dấu.

“Trước khi sử dụng con dấu, doanh nghiệp chỉ cần gửi thông báo mẫu dấu đến cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Mục đích của quy định này là nhằm công bố công khai cho cho xã hội và bên thứ ba được biết về con dấu của doanh nghiệp” – theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh.

Thời điểm có hiệu lực của con dấu là do doanh nghiệp tự quyết định. Tuy nhiên, lưu ý rằng, trước khi sử dụng, doanh nghiệp phải gửi thông báo mẫu dấu cho cơ quan đăng ký kinh đoanh để đăng tải công khai trên Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tóm lại, theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, từ 1-7-2015, doanh nghiệp đã có thể tự làm lấy con dấu của mình hoặc tự do sử dụng dịch vụ khắc dấu trên thị trường. Doanh nghiệp và công ty kinh doanh khắc dấu hoàn toàn có thể chủ động thực hiện giao dịch liên quan đến việc làm con dấu doanh nghiệp như một giao dịch dân sự thông thường. Xem thêm dịch vụ xuất nhập khẩu

(Nguồn: internet)

Doanh nghiệp có thể an tâm sử dụng con dấu tự khắc
Đánh giá bài viết

Leave a Reply