Doanh nghiệp được lựa chọn tham vấn khi có nghi vấn về trị giá khai báo

Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời Công ty TNHH Sản xuất Thương mại dịch vụ Đức Mỹ đề nghị xem xét và giải thích giúp doanh nghệp về giá nhập khẩu mặt hàng nho khô.

Hai-quan-khong-xac-dinh-tri-gia-trong-qua-trinh-lam-thu-tuc-maikalogistics
DN đồng ý với cơ sở bác bỏ trị giá khai báo sau tham vấn thì thực hiện khai bổ sung. Ảnh minh họa

Giải thích cụ thể về cách tính trị giá hàng NK, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại Điều 5 Thông tư 39/2015/TT-BTC thì trị giá hải quan đối với hàng NK là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên và được xác định bằng cách áp dụng tuần tự 6 phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Thông tư này.

Tại Điều 3 Thông tư 39/2015/TT-BTC cũng quy định: Người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23-6-2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21-1-2015 của Chính phủ; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan. Xem thủ tục hải quan là gì

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng cho biết, việc xác định trị giá tính thuế còn căn cứ vào quy định tại Điều 25 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính: Cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra trị giá hải quan do người khai hải quan khai trên tờ khai hải quan để xác định các trường hợp có đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo và các trường hợp có nghi vấn về trị giá khai báo nhưng chưa đủ cơ sở bác bỏ.

Trường hợp có nghi vấn về trị giá khai báo nhưng chưa đủ cơ sở bác bỏ thì DN lựa chọn tham vấn hoặc đề nghị kiểm tra sau thông quan. Trường hợp DN đồng ý với cơ sở bác bỏ trị giá khai báo sau tham vấn thì thực hiện khai bổ sung. Trường hợp không đồng ý với cơ sở bác bỏ sau tham vấn thì cơ quan Hải quan thông quan theo giá trị khai báo và thực hiện kiểm tra sau thông quan theo quy định.

(Nguồn internet)

Doanh nghiệp được lựa chọn tham vấn khi có nghi vấn về trị giá khai báo
Đánh giá bài viết

Leave a Reply