Doanh nghiệp được tra cứu thông tin nộp thuế trên hệ thống của Hải quan

Cục Hải quan TP.HCM vừa niêm yết, thông báo tiện ích cho phép các doanh nghiệp xuất nhập khẩu quyền tra cứu thông tin giấy nộp tiền tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan. Xem dịch vụ xuất nhập khẩu

Theo Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM Nguyễn Hữu Nghiệp, trong thời gian qua, một số doanh nghiệp sau khi nộp thuế đều yêu cầu ngân hàng thương mại cung cấp chứng từ thanh toán (chứng từ giấy) để xuất trình với cơ quan Hải quan khi thông quan hàng hóa hoặc giải phóng hàng hóa, gây phiền hà cho các bên liên quan.

Để cải thiên môi trường nộp thuế, hạn chế tối đa việc xuất trình chứng từ nộp tiền, Tổng cục Hải quan đã xây dựng và cung cấp chức năng trên hệ thống cho phép các doanh nghiệp xuất nhập khẩu quyền tra cứu thông tin giấy nộp tiền tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan.

Cục Hải quan TP.HCM đã gửi công văn, cung cấp thông tin hướng dẫn tra cứu đến Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại, ngân hàng hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM để hướng dẫn doanh nghiệp tra cứu thông tin nộp tiền ngay khi đã chuyển thông điện nộp tiền thành công trên hệ thống.

Phó cục trưởng Nguyễn Hữu Nghiệp khẳng định, doanh nghiệp không cần xuất trình chứng từ giấy nộp tiền cho cơ quan Hải quan khi làm thủ tục thông quan hàng hóa hoặc giải phóng hàng.

Những trường hợp đã có thông tin nộp tiền trên hệ thống mà công chức hải quan vẫn yêu cầu doanh nghiệp xuất trình chứng từ giấy, đề nghị doanh nghiệp phản ánh ngay với lãnh đạo chi cục hải quan nơi doanh nghiệp làm thủ tục hoặc lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM qua các số điện thoại đường dây nóng niêm yết công khai tại các điểm làm thủ tục hải quan. Xem dịch vụ khai thuê hải quan.

Lê Thu (Nguồn: Haiquanonline)

Doanh nghiệp được tra cứu thông tin nộp thuế trên hệ thống của Hải quan
Đánh giá bài viết

Leave a Reply