Đưa công chức có chuyên môn kiểm tra báo cáo quyết toán hàng gia công

Chuẩn bị cho kỳ kiểm tra báo cáo quyết toán hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị Hải quan địa phương chú trọng đào tạo, sắp xếp cán bộ công chức (CBCC) nắm chắc nghiệp vụ kế toán, kiểm toán để thực hiện công việc.

Nguyen-lieu-vai-gia-cong-maika
Công chức Hải quan kiểm tra vải nhập khẩu. Ảnh minh họa

Theo đó, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố lưu ý việc bố trí cán bộ theo dõi quản lý tổ chức, cá nhân và việc lập kế hoạch kiểm tra báo cáo quyết toán để đánh giá sự tuân thủ của tổ chức, cá nhân có hoạt động gia công, sản xuất XK, DN chế xuất.

Đặc biệt, chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc có quản lý loại hình gia công, sản xuất XK tuyên truyền, phổ biến quy định mới, hướng dẫn rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động này theo quy định tại Điều 60 Luật Hải quan, hướng dẫn cụ thể cách lập báo cáo quyết toán theo Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Số liệu thể hiện trong báo cáo quyết toán của từng loại hình là số liệu ghi nhận trên hệ thống sổ kế toán đối với hoạt động tương ứng đối với loại hình đó, do vậy, Tổng cục Hải quan lưu ý DN trong hoạt động quản lý sản xuất phải có cơ chế trao đổi thông tin giữa các bộ phận liên quan như bộ phận quản lý kho, bộ phận kế toán, bộ phận dịch vụ xuất nhập khẩu… để thuận lợi cho việc làm báo cáo quyết toán theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, các đơn vị Hải quan địa phương sắp xếp cán bộ có chuyên môn để đảm nhiệm công việc kiểm tra tình hình sử dụng nguyên vật liệu, kiểm tra báo cáo quyết toán. Rà soát mục tiêu, yêu cầu của phương thức quản lý mới đối với hoạt động gia công, sản xuất XK và DN chế xuất để có kế hoạch đào tạo nghiệp vụ kế toán, kiểm toán cho CBCC.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu một số đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan như: Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan, Ban Quản lý rủi ro sớm hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin quản lý hàng gia công, sản xuất XK, chế xuất; Trường Hải quan Việt Nam có trách nhiệm tổ chức đào tạo nghiệp vụ kế toán kiểm toán cho CBCC trong ngành trong năm 2016.

Thực hiện Luật Hải quan năm 2014, Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 38/2015/TT-BTC, phương thức quản lý hải quan đối với loại hình gia công, sản xuất XK, DN chế xuất đã thay đổi một cách căn bản theo hướng thông thoáng, tạo thuận lợi cho các DN hoạt động trên nguyên tắc tự tuân thủ các quy định thủ tục hải quan, thực hiện đầy đủ chế độ quản lý, kế toán, thống kê, lưu giữ chứng từ, sổ sách… của quá trình sản xuất hàng hóa XK, gia công với thương nhân nước ngoài và xuất trình khi cơ quan Hải quan kiểm tra.

(Nguồn internet)

Đưa công chức có chuyên môn kiểm tra báo cáo quyết toán hàng gia công
Đánh giá bài viết

Leave a Reply