Được tham vấn lại trị giá mặt hàng đã tham vấn

Trước vướng mắc của Công ty TNHH Cơ điện lạnh- Thương mại Hòa Bình về việc tham vấn một lần, Tổng cục Hải quan cho biết, doanh nghiệp có quyền tham vấn để trao đổi, làm rõ nghi vấn của cơ quan Hải quan liên quan đến trị giá khai báo.

Hai-quan-khong-xac-dinh-tri-gia-trong-qua-trinh-lam-thu-tuc-maikalogistics
DN có quyền tham vấn để trao đổi, làm rõ nghi vấn của cơ quan Hải quan liến quan đến trị giá khai báo. Ảnhminh họa.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 25 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan thì: kết quả tham vấn được sử dụng cho các lần tiếp theo nếu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cùng hợp đồng mua bán, được XK hoặc NK theo nhiều chuyến khác nhau; Thông tin, dữ liệu để kiểm tra, xác định trị giá hải quan không thay đổi; trị giá hải quan sau khi tham vấn phù hợp với thông tin, dữ liệu để kiểm tra, xác định trị giá hải quan hàng hóa đang xác định trị giá.

Trước ý kiến của DN cho rằng, lô hàng nào cũng phải tham vấn sẽ gấy ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 25 Thông tư 38/2015/TT-BTC và Khoản 1 Điều 3 Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa XNK thì, trường hợp trị giá của hàng hóa DN khai báo thấp hơn thông tin rủi ro về trị giá tại cơ sở dữ liệu giá, cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra trị giá trong quá trình làm thủ tục hải quan. DN có quyền tham vấn để trao đổi, làm rõ nghi vấn của cơ quan Hải quan liên quan đến trị giá khai báo. Xem dịch vụ khai thuế hải quan

Trường hợp DN đề nghị tham vấn thì cơ quan Hải quan thực hiện giải phóng hàng trên cơ sở số thuế người khai hải quan đã nộp hoặc được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế tự kê khai, tính thuế của người khai hải quan và thực hiện tham vấn trị giá.

Trong trường hợp DN không đề nghị tham vấn thì cơ quan Hải quan thông quan trên cơ sở số thuế người khai hải quan đã nộp hoặc được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế tự kê khai, tính thuế của người khai hải quan và thực hiện kiểm tra sau thông quan theo quy định.

(Nguồn internet)

Được tham vấn lại trị giá mặt hàng đã tham vấn
Đánh giá bài viết

Leave a Reply