Gỡ vướng quy định mới về tính trị giá hải quan

Trước vướng mắc của Hải quan các tỉnh, thành phố trong việc thực hiện quy định mới về tính trị giá hải quan theo Thông tư 39/2015/TT-BTC, Tổng cục Hải quan đã giải đáp cụ thể. Xem dịch vụ khai thuê hải quan

Khoản giảm giá được xem xét cho mọi hàng hóa

Ngoài ra, một số tình huống phát sinh từ thực tế được hải quan các tỉnh, thành phố dẫn chứng như: Nếu người khai hải quan chỉ nhập 1 lô hàng (1 tờ khai) cho 1 hợp đồng NK thì có được chấp nhận xét giảm giá hay không nếu hồ sơ đủ điều kiện giảm giá?

Hoặc tình huống: Nếu người khai hải quan NK nhiều lô hàng (nhiều tờ khai) cho 1 hợp đồng NK thì phải nộp Bảng kê theo dõi ngay lô hàng đầu tiên có yếu tố chiết khấu giảm giá hay chờ đến lô hàng cuối cùng?

Và trong trường hợp, hợp đồng được NK nhiều chuyến khác nhau có 1 lô hàng (1 tờ khai) không được chấp nhận trị giá khai báo thì toàn bộ hợp đồng có yếu tố giảm giá có được xem xét khấu trừ?

Trả lời những tình huống này, Tổng cục Hải quan cho biết, khoản giảm giá được xem xét cho mọi hàng hóa nếu đáp ứng đủ điều kiện, hồ sơ quy định tại điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư 39/2015/TT-BTC, không phân biệt người khai NK 1 hay nhiều lô hàng.

Trường hợp người khai hải quan NK nhiều lô hàng (nhiều tờ khai) cho 1 hợp đồng NK, cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hướng dẫn người khai hải quan tại ô “chi tiết khai trị giá” nhập rõ hàng được giảm giá theo số lượng (ghi rõ tổng số lượng giảm giá) và trị giá được giảm hoặc tỷ lệ giảm giá theo quy định tại điểm 1.49 và 1.50 Phụ lục III Thông tư 38/2015/TT-BTC. Bảng kê theo dõi được nộp trong hồ sơ đề nghị xem xét giảm giá theo quy định tại điểm d.2 và d.3 khoản 2 Điều 15 Thông tư 39/2015/TT-BTC.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng cho biết, khoản giảm giá là một khoản điều chỉnh trong trị giá giao dịch của hàng hóa NK. Trường hợp có 1 lô hàng không được chấp nhận trị giá giao dịch nghĩa là khoản giảm giá của lô hàng đó đã không được chấp nhận. Do đó, khoản giảm giá của hợp đồng mua bán đó sẽ không được khấu trừ.

Điều kiện cộng phí bản quyền vào trị giá hàng NK

Vướng mắc về việc xác định trị giá tính thuế và thuế nhà thầu đối với phim nước ngoài, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Thông tư 39/2015/TT-BTC thì phí bản quyền được cộng vào trị giá hàng NK nếu thỏa mãn cả 3 điều kiện như sau:

Thứ nhất, người mua phải trả phí bản quyền, phí giấy phép cho việc sử dụng, chuyển giao các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hàng hoá nhập khẩu theo quy định tại khoản 4 Điều này đang được xác định trị giá hải quan.

Thứ hai, phí bản quyền, phí giấy phép do người mua phải trả trực tiếp hoặc gián tiếp như một điều kiện cho giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định tại khoản 6 Điều này đang được xác định trị giá hải quan thể hiện trên hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng cấp phép hoặc các thỏa thuận khác về chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ.

Điều kiện thứ ba đó là, chưa được tính trong giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán của hàng hóa nhập khẩu đang được xác định trị giá hải quan.

Theo đó, đối chiếu với hồ sơ cụ thể, cơ quan Hải quan sẽ thực hiện cộng vào trị giá hàng NK nếu phí bản quyền phim đáp ứng 3 điều kiện nêu trên.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn, các tờ khai NK phát sinh từ ngày 1-4-2015 (ngày Thông tư 39/2015/TT-BTC có hiệu lực) trở đi thì áp dụng các quy định về trị giá hải quan về trị giá hải quan tại Thông tư 39/2015/TT-BTC.

Trường hợp các tờ khai NK phát sinh trước ngày có hiệu lực của Thông tư 39/2015/TT-BTC thì áp dụng quy định tại Thông tư 205/2010/TT-BTC và Thông tư 29/2014/TT-BTC.

Tải toàn bộ Thông tư 39/2015/TT-BTCThông tư 38/2015/TT-BTC

(Nguồn: internet)

Gỡ vướng quy định mới về tính trị giá hải quan
Đánh giá bài viết

Leave a Reply