Hai Bộ quản lý… hạt hướng dương

Một mặt hàng phải áp dụng nhiều chính sách quản lý hoặc một mặt hàng thuộc diện quản lý của nhiều bộ, ngành là thực tế không khó gặp trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK. Xem dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa

Hat-huong-duong-hai-Bo-quan-ly

Hạt hướng dương chịu 2 lần quản lý.

Đơn cử như Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-Công Thương của liên Bộ: Y tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Theo Tổng cục Hải quan, Thông tư ban hành Danh mục nhóm hàng hóa, sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của các Bộ: Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tuy nhiên nhóm tên hàng quy định còn chung chung dẫn đến cơ quan quản lý, doanh nghiệp còn nhiều cách hiểu khác nhau.

Các loại hạt như hướng dương, hạt bí, hạt dưa… đã hoặc chưa chế biến thuộc diện kiểm tra an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong khi đó, mặt hàng thuộc diện kiểm tra an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương bao gồm: Quả, quả hạch và các phần khác ăn được của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt khác hoặc rượu.

Như vậy, nếu chiểu theo quy định nêu trên, mặt hàng hạt hướng dương đã rang thuộc diện kiểm tra an toàn thực phẩm của 2 Bộ.

Hay tại các phụ lục 1, 2, 3 ban hành kèm theo Thông tư 13, mặt hàng bao bì, dụng cụ vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của cả 3 Bộ. Xem dịch vụ xin giấy phép xuất nhập khẩu hàng hóa

Bên cạnh đó, Thông tư 13 phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nhưng nội dung chỉ quy định cụ thể về phối hợp trong thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất và xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, trong khi một vấn đề rất quan trọng trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm là quản lý đối với hoạt động XNK lại không được quy định trong Thông tư này.

(Nguồn internet)

Hai Bộ quản lý… hạt hướng dương
Đánh giá bài viết

Leave a Reply