Hải quan phối hợp với VCCI hướng dẫn DN lấy mẫu hàng hóa

Tổng cục Hải quan vừa đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp phổ biến hướng dẫn DN lấy mẫu hàng hóa để xác định trước mã số. Xem thủ tục xem hàng hóa trước khi khai hải quan

Theo Tổng cục Hải quan, hiện nay việc xác định trước mã số hàng hóa dự kiến XK, NK được quy định tại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Sau một thời gian thực hiện, số lượng hồ sơ đề nghị xác định trước mã số hàng hóa của DN đã tăng nhiều so với các năm trước.

Hàng hóa được yêu cầu xác định trước mã số thường là những mặt hàng có cấu tạo phức tạp hoặc mới xuất hiện trên thị trường nên DN gặp khó khăn trong việc xác định trước mã số hàng hóa khi khai báo hải quan. Xem thêm dịch vụ khai thuê hải quan, áp mã số hàng hóa (HS code)

Tuy nhiên, việc lấy mẫu hàng hóa xác định trước mã số do DN thực hiện thường không đáp ứng được yêu cầu về số lượng mẫu, bao bì, quy cách đóng gói hàng hóa… Từ thực tế trên, Tổng cục Hải quan đã xây dựng văn bản hướng dẫn lấy mẫu và bao bì đựng mẫu xác định trước mã số hàng hóa.

Tổng cục Hải quan đề nghị VCCI phối hợp phổ biến, hướng dẫn về lấy mẫu hàng hóa để xác định trước mã số đến cộng đồng DN. Việc hướng dẫn DN nắm rõ cách lấy mẫu hàng hóa sẽ hỗ trợ cơ quan Hải quan trả lời nhanh chóng, chính xác yêu cầu xác định trước, giảm thiểu việc trao đổi giữa cơ quan Hải quan và DN về hàng hóa xác định trước mã số, tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động XK, NK của DN.

Bạn đọc có thểm tìm hiểu về hướng dẫn lấy mẫu và bao bì đựng mẫu xác định trước mã số hàng hóa tại đây

Hải quan phối hợp với VCCI hướng dẫn DN lấy mẫu hàng hóa
Đánh giá bài viết

Leave a Reply