Hải quan TP.HCM: Giảm 1/3 thời gian giải quyết hồ sơ hải quan

Cục Hải quan TP.HCM vừa chỉ đạo các chi cục phấn đấu rút ngắn khoảng 1/3 thời gian, giải quyết nhanh chóng và hoàn thành hồ sơ đối với các lĩnh vực liên quan đến thủ tục hải quan.

Theo đó, đối với thủ tục xét miễn thuế, xét giảm thuế từ 15 ngày xuống còn 10 ngày; đối với thủ tục hoàn thuế, hoàn thuế trước- kiểm tra sau giảm từ 6 ngày xuống còn 3 ngày; kiểm tra trước, hoàn thuế sau từ 40 ngày xuống còn 30 ngày; tham vấn từ 30 ngày xuống còn 20 ngày; kiểm tra sau thông quan tại trụ sở hải quan từ 60 ngày xuống còn 40 ngày.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM cũng yêu cầu các cán bộ phụ trách hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp tại các điểm thông quan của các chi cục hải quan tận tình hướng dẫn cho doanh nghiệp, nếu vướng mắc của doanh nghiệp vượt thẩm quyền thì ghi nhận, báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết kịp thời cho doanh nghiệp. Xem thêm dịch vụ tư vấn xuất nhập khẩu.

(Nguồn: internet)

Hải quan TP.HCM: Giảm 1/3 thời gian giải quyết hồ sơ hải quan
Đánh giá bài viết

Leave a Reply