Hàng hóa của các DN chế xuất thay đổi mục đích sử dụng không phải làm thủ tục hải quan

Trước vướng mắc của Cục Hải quan Đồng Nai trong việc xử lý thuế đối với ô tô của DN chế xuất (DNCX) muốn thay đổi mục đích sử dụng, Tổng cục Hải quan cho biết, nếu DNCX đã nộp đầy đủ các loại thuế và đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hoá XNK thì không phải làm thủ tục hải quan.

Hang-hoa-cua-DNCX-thay-doi-muc-dich-su-dung-khong-phai-lam-thu-tuc-hai-quan

DNCX sử dụng hóa đơn loại “dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” để xuất cho DN nội địa. 

Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại Khoản 2 Điều 74 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì: “Hàng hóa DNCX mua từ nội địa hoặc nhập khẩu từ nước ngoài đã nộp đầy đủ các loại thuế và đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định khi trao đổi, mua bán trong nội địa không phải làm thủ tục hải quan”.

Theo đó, Cục Hải quan Đồng Nai cần liên hệ với Cục Hải quan nơi DN nội địa đăng ký tờ khai NK linh kiện, phụ tùng để lắp ráp xe ô tô để xác định DN nội địa sau khi bán xe ô tô cho DNCX đã hay chưa hoàn thuế.

Trường hợp DNCX mua xe ô tô từ nội địa, DN nội địa đã nộp đầu đủ các loại thuế, thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu theo quy định và chưa thực hiện hoàn thuế thì khi DNCX bán lại xe ô tô vào nội địa không phải làm thủ tục hải quan, DNCX sử dụng hóa đơn loại “dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” để xuất cho DN nội địa theo hướng dẫn tại Công văn 3652/TCT-CS ngày 8-9-2015 của Tổng cục Thuế.

Bài liên quan: Khu chế xuất được áp dụng quy định đối với khu phi thuế quan

(Nguồn internet)

Hàng hóa của các DN chế xuất thay đổi mục đích sử dụng không phải làm thủ tục hải quan
Đánh giá bài viết

Leave a Reply