Hơn 4.000 doanh nghiệp thành lập mới sau khi Luật Doanh nghiệp có hiệu lực

Theo báo cáo của Cục Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính từ ngày 20-6 đến 20-7-2015, cả nước có 6.598 doanh nghiệp được thành lập, giảm 29,4% về số doanh nghiệp và giảm 38,4% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Xem dịch vụ xuất nhập khẩu HCM

Tính riêng những doanh nghiệp thành lập sau khi Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 1-7-2015, cả nước có 4.091 doanh nghiệp được tiếp nhận và cấp mới đăng ký thành lập với vốn đăng ký 23.116 tỷ đồng.

Số doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động trong tháng này là 3.172 doanh nghiệp (giảm 35,7% so với tháng trước); Số doanh nghiệp trước ngừng hoạt động nay quay trở là 1.467 doanh nghiệp ( tăng 33% so với tháng trước).

Tính chung 7 tháng năm 2015, số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước là 52.004 doanh nghiệp, tăng 22,7 % về số doanh nghiệp và tăng 22,4 % về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, trong 7 tháng vừa qua, có 12.749 lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 365.170 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 7 tháng đầu năm 2015 là 686.435 tỷ đồng.

Theo Cục Quản lý đăng lý kinh doanh, sự biến động về số doanh nghiệp thành lập qua các tháng chưa có một xu hướng rõ ràng khi tháng sau vẫn có thể tăng hoặc giảm so với tháng trước. Tuy nhiên, khi so sánh về số lượng doanh nghiệp thành lập của các tháng hoặc quý được tính từ đầu năm đến thời điểm báo cáo cho thấy xu hướng gia tăng về số lượng doanh nghiệp thành lập so với cùng kỳ năm trước.

“Đây là tín hiệu khả quan và là cơ sở của sự gia tăng về số doanh nghiệp của năm sau so với năm trước” – Cục Quản lý đăng ký kinh doanh nhận định. Xem thêm Doanh nghiệp có thể an tâm sử dụng con dấu tự khắc

(Nguồn: internet)

 

Hơn 4.000 doanh nghiệp thành lập mới sau khi Luật Doanh nghiệp có hiệu lực
Đánh giá bài viết

Leave a Reply