Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ C/O

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ C/O
Sau khi hoặc song song với quá trình thông quan hàng hóa. Người khai hải quan / người khai thuê hải quan cần chuẩn bị chứng từ để xin cấp giấy chưng nhận xuất xứ hàng hóa C/O theo yêu cầu của khách hàng. Tùy vào thị trường, yêu cầu của khách hàng, tính chất hàng hóa để lập bộ C/O theo form phù hợp nhưng nhìn chung các bước để lập bộ hồ sơ như sau:
1. Đơn xin cấp C/O: Điền đầy đủ các ô trên đơn và có dấu, chữ ký của người có thẩm quyền của doanh nghiệp.
2. Mẫu C/O: doanh nghiệp phải in hoặc đánh máy đầy đủ các ô trên Form bằng tiếng Anh. C/O đã được khai gồm có 1 bản gốc và ít nhất 2 bản sao C/O để Tổ chức cấp C/O và người xuất khẩu mỗi bên lưu một bản.
3. Commercial Invoice (hóa đơn thương mại): 1 bản gốc do doanh nghiệp phát hành.
4. Tờ khai hải quan hàng xuất khẩu: đã hoàn thành thủ tục hải quan gồm bản chính và 1 bản sao có dấu đỏ, chữ ký người có thẩm quyền ký của doanh nghiệp), trừ các trường hợp hàng xuất khẩu không phải khai báo tờ khai hải quan xuất khẩu theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp có lý do chính đáng, người xuất khẩu có thể nộp sau chứng từ này.
5. Bill of Lading (vận đơn): 1 bản sao có dấu đỏ, chữ ký người có thẩm quyền ký của doanh nghiệp.
6. Bảng kê sản xuất: kê khai các loại nguyên liệu, định mức để sản xuất sản phẩm (nếu loại hình xuất khẩu gia công, SXXK thì phải nộp kèm bảng định mức) 1 bản gốc theo mẫu, doanh nghiệp ký tên đóng dấu.
Trong trường hợp nếu người xuất khẩu không phải là người sản xuất thì trên bảng kê người sản xuất sẽ ký xác nhận ở phần “xác nhận của người sản xuất”; người xuất khẩu sẽ ký xác nhận ở phần “xác nhận của người xuất khẩu”;
7. Bảng giải trình quy trình sản xuất: (chỉ sử dụng trong một số trường hợp) tuỳ từng mặt hàng và nước xuất khẩu doanh nghiệp phải giải trình quy trình, các bước sản xuất thành sản phẩm cuối cùng
8. Chứng từ nguyên liệu đầu vào: gồm tờ khai hải quan nhập khẩu: nếu doanh nghiệp nhập các nguyên, phụ liệu từ nước ngoài; hoặc hoá đơn gía trị gia tăng mua bán nguyên phụ liệu trong nước: nếu doanh nghiệp mua các nguyên vật liệu trong nước – gồm bản chính và 1 bản sao
9. Các giấy tờ khác: như giấy phép xuất khẩu; hợp đồng mua bán; mẫu nguyên, phụ liệu hoặc sản phẩm xuất khẩu; hoặc các chứng từ khác để chứng minh xuất xứ của sản phẩm.Tuỳ từng mặt hàng và nước xuất khẩu, cán bộ C/O sẽ tư vấn các bước giải trình tiếp theo.
Đối với doanh nghiệp lần đầu xin C/O: trước khi chuẩn bị các chứng từ C/O, cần lập bộ “Hồ sơ thương nhân” kèm 1 bản sao của Giấy phép đăng ký kinh doanh và 1 bản sao của Giấy đăng ký mẫu dấu của doanh nghiệp và nộp cùng bộ C/O.
Hãy liên hệ với Maika để được tư vấn dịch vụ khai thuê hải quan và loại mẫu C/O phù hợp.

Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ C/O
Đánh giá bài viết

Leave a Reply