Máy móc, thiết bị sản xuất nông nghiệp không chịu thuế GTGT

Bộ Tài chính cho biết, theo các quy định hiện hành, máy móc, thiết bị dùng cho sản xuất nông nghiệp không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

May-san-xuat-nong-nghiep-khong-chiu-thue-GTGT-maika-logistics

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Cục Hải quan các địa phương, DN về thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp.

Theo Bộ Tài chính, theo các quy định của Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành thì máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Bộ Tài chính cũng đã có công văn xin ý kiến Bộ NN&PTNT về một số máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp chưa được định danh cụ thể tại Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP và Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC có quy định về máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Sau khi nghiên cứu ý kiến của Bộ NN&PTNT và qua rà soát hồ sơ các loại máy móc thiết bị do cơ quan Thuế, Hải quan, DN gửi đến, Bộ Tài chính cho rằng các loại máy móc, thiết bị chuyên dùng khác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp sau cũng không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Cụ thể, các loại máy, thiết bị cung cấp thức ăn, nước uống, thu gom trứng, dọn vệ sinh; máy móc thiết bị chăm sóc gia súc, gia cầm; máy móc thiết bị phục vụ thụ tinh nhân tạo gia súc, gia cầm; máy phân tích chất lượng sữa; máy đóng gói nguyên liệu thức ăn thô xanh; máy móc, thiết bị xử lý chất thải chăn nuôi, cải tạo môi trường chăn nuôi. Các loại máy quạt nước; máy sục khí; máy tự động cho cá, tôm ăn sử dụng trong nuôi trồng thủy sản; máy gặt đập liên hợp;…

Bên cạnh đó, việc phân loại linh kiện NK đồng bộ để lắp ráp máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp được căn cứ vào Danh mục hàng hóa NK, XK Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC, chú giải chi tiết HS, chú giải bổ sung AHTN, các quy tắc phân loại hàng hóa và Thông tư số 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XNK. Xem dịch vụ khai thuê hải quan

Do đó, trường hợp linh kiện NK được xác định là linh kiện đồng bộ để lắp ráp máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp và được áp dụng cùng một mã HS với máy móc, thiết bị chuyên dùng thì linh kiện đồng bộ này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

(Nguồn internet)

Máy móc, thiết bị sản xuất nông nghiệp không chịu thuế GTGT
Đánh giá bài viết

Leave a Reply