“Mỏ vàng” dịch vụ thủ tục khai thuế, hải quan

Hội nhập kinh tế quốc tế như một luồng gió mới,  đã giúp cho dịch vụ nghề trong lĩnh vực tài chính được mở rộng và phát triển, trong đó phải kể đến dịch vụ thủ tục khai thuế, hải quan.

dich-vu-thu-tuc-khai-thue-hai-quan

Dịch vụ khai thuế, hải quan. Ảnh minh họa

Sự ra đời và phát triển của hệ thống các đại lý thuế giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế một cách nhanh chóng, thuận tiện và đúng quy định. Việc tuân thủ về thuế thuận tiện giúp giảm thời gian nộp thuế, cải cách thủ tục hành chính thuế, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN.

Còn trong lĩnh vực dịch vụ thủ tục hải quan, các đại lý thủ tục hải quan đã dần khẳng định được vai trò trong ngành dịch vụ logistics. Một số đại lý hải quan có lượng tờ khai dịch vụ thủ tục hải quan tương đối lớn (khoảng 15.000 – 17.000 tờ khai/năm). Tính từ năm 2015 đến nay, Tổng cục Hải quan đã thực hiện công nhận đại lý làm thủ tục hải quan cho hơn 900 DN trên địa bàn cả nước. Số đại lý làm thủ tục hải quan tính đến năm 2017 là 912 đại lý. Lợi ích không thể phủ nhận! Song trên thực tế, các đại lý về thủ tục thuế và hải quan chưa thực sự phát huy hiệu quả. Một số chuyên gia cho rằng, cả số lượng và chất lượng nguồn nhân lực của đại lý thuế chưa đảm bảo yêu cầu. Tương tự, đại lý hải quan cũng còn bất cập. Nhiều đại lý hải quan có quy mô nhỏ chưa phát huy được vai trò, chưa hoạt động đúng nghĩa khi chưa ký kết hợp đồng với chủ hàng, chưa đứng tên đại lý làm thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan. Chưa kể, phần lớn các đại lý làm thủ tục hải quan là công ty giao nhận cung cấp dịch vụ giao nhận, vận chuyển và làm thủ tục hải quan cho khách hàng, chưa chú trọng đến công tác tư vấn, hướng dẫn nghiệp vụ và hỗ trợ nộp thuế cho khách hàng.

Có thể thấy, trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng thì dịch vụ thủ tục thuế, hải quan sẽ là nhu cầu không thể thiếu của DN. Chính vì thế, những dịch vụ này có thể coi là mỏ vàng để khai phá. Bởi lẽ, DN càng phát triển, nhu cầu dịch vụ tư vấn thuế, hải quan càng lớn.

Tất nhiên, muốn khai thác được mỏ vàng này, có rất nhiều điều cần làm. Bên cạnh việc thay đổi theo các cam kết hội nhập về chính sách, thể chế… thì việc có một lực lượng đủ mạnh cả về số lượng và chất lượng, trợ giúp cho DN thực hiện thủ tục thuế, hải quan là vô cùng quan trọng. Đó cũng là nền tảng góp phần tiết giảm thời gian nộp thuế cho DN, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia.

>>Logistics ở Việt Nam: Cần cuộc cách mạng để “cất cánh”

>>Dịch vụ khai thuế hải quan

Nguồn internet

“Mỏ vàng” dịch vụ thủ tục khai thuế, hải quan
Đánh giá bài viết

Leave a Reply