Nguyên liệu dược nhập khẩu phải khai báo hóa chất

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn hải quan các địa phương về thủ tục khai báo hóa chất đối với nguyên liệu dược nhập khẩu.

nguyen-lieu-duoc-nhap-khau-phai-khai-bao-hoa-chat-maikalogistics

Công chức Cục Hải quan đang kiểm tra hàng hóa chất nhập khẩu. Ảnh minh họa.

Trong quá trình quản lý mặt hàng hóa chất nhập khẩu, một số cục hải quan địa phương báo cáo vướng mắc liên quan đến việc yêu cầu xuất trình “Giấy xác nhận khai báo hóa chất” do Bộ Công Thương cấp đối với hàng hóa là nguyên liệu dược.

Theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất thì “trước khi thông quan hóa chất, tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất có trách nhiệm thực hiện việc khai báo hóa chất với Bộ Công Thương”, tuy nhiên chưa hướng dẫn cụ thể trường hợp hóa chất là nguyên liệu dược nhập khẩu đã được cấp phép của cơ quan quản lý chuyên ngành là Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế thì có cần phải khai báo hóa chất nhập khẩu với Bộ Công Thương nữa hay không.

Để có cơ sở hướng dẫn các cục hải quan địa phương thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan đã trao đổi với Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) là cơ quan quản lý chuyên ngành với mặt hàng này. Trên cơ sở nội dung trả lời của Cục Hóa chất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể việc khai báo hóa chất đối với nguyên liệu dược nhập khẩu. Xem dịch vụ xin giấy phép xuất nhập khẩu

Cụ thể, doanh nghiệp vẫn phải khai báo hóa chất với Bộ Công Thương trong trường hợp mặt hàng nhập khẩu thuộc Phụ lục V Nghị định số 26/2011/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP của Chính phủ.

Khi làm thủ tục nhập khẩu mặt hàng hóa chất, doanh nghiệp phải thực hiện khai báo hóa chất với Bộ Công Thương và xuất trình một bản chính Giấy xác nhận khai báo hóa chất do Bộ Công Thương cấp cho cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hải quan nhập khẩu.

>>Thủ tục hoàn thuế hàng tạm nhập – tái xuất

Nguồn báo Hải quan

Nguyên liệu dược nhập khẩu phải khai báo hóa chất
Đánh giá bài viết

Leave a Reply