Nhiều ưu đãi cho công nghiệp hỗ trợ

Theo Nghị định số 111\NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ vừa được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 1-1-2016, tới đây các hoạt động trong ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) bao gồm nghiên cứu và phát triển, ứng dụng và chuyển giao, phát triển nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế về CNHT, phát triển thị trường sẽ được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ từ phía Nhà nước.

Nhieu-uu-dai-cho-cong-nghiep-ho-tro-maika-logistics

Nhà nước hỗ trợ tối đa đến 50% kinh phí đối với Dự án sản xuất thử nghiệm các sản phẩm CNHT. Ảnh minh họa.

Cụ thể, trong hoạt động nghiên cứu và phát triển, tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển sản xuất sản phẩm CNHT thuộc Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển được tài trợ từ Chương trình phát triển CNHT, hỗ trợ từ các Quỹ, nguồn kinh phí khác dành cho nghiên cứu, phát triển và đào tạo, được xem xét hỗ trợ một phần kinh phí nghiên cứu và phát triển từ Chương trình phát triển CNHT đối với trường hợp tự đầu tư nghiên cứu và phát triển công nghệ có kết quả ứng dụng mang lại hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, tổ chức và cá nhân nghiên cứu và phát triển CNHT sẽ được Nhà nước hỗ trợ tối đa đến 50% kinh phí đối với Dự án sản xuất thử nghiệm các sản phẩm CNHT.

Các dự án xây dựng cơ sở nghiên cứu và phát triển sản xuất sản phẩm CNHT được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và được hưởng các ưu đãi sử dụng đất theo quy định pháp luật về đất đai, đồng thời được xem xét hỗ trợ tối đa 50% kinh phí đầu tư trang thiết bị nghiên cứu từ Chương trình phát triển CNHT.

Với hoạt động ứng dụng và chuyển giao công nghệ, Nhà nước hỗ trợ tối đa đến 75% chi phí chuyển giao công nghệ đối với Dự án sản xuất vật liệu có sử dụng trên 85% nguyên liệu là sản phẩm của quá trình chế biến sâu khoáng sản trong nước bao gồm quặng kim loại, quặng phi kim loại và sản phẩm hóa dầu để phục vụ cho sản xuất sản phẩm CNHT.

Theo Nghị định 111/NĐ-CP, bên cạnh các chính sách hỗ trợ, Nhà nước sẽ có nhiều chính sách ưu đãi cho ngành công nghiệp này.

Theo đó, đối tượng được ưu đãi là các dự án sản xuất sản phẩm CNHT thuộc Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển, bao gồm dự án đầu tư mới, dự án mở rộng và đổi mới công nghệ có ứng dụng thiết bị mới, quy trình sản xuất mới, sản xuất sản phẩm với năng lực sản xuất tăng ít nhất 20%. Các dự án này sẽ được nhận ưu đãi về thuế thu nhập DN, thuế NK, các chính sách tín dụng, thuế GTGT… Xem dịch vụ khai thuế hải quan

Đối với các dự án của DNVVN, ngoài các ưu đãi chung nêu trên, DNVVN sản xuất sản phẩm CNHT thuộc Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển còn được vay tối đa 70% vốn đầu tư tại các tổ chức tín dụng trên cơ sở bảo lãnh của các tổ chức bảo lãnh tín dụng cho các DNVVN theo quy định, được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước…

Tuy nhiên, chính sách hậu kiểm ưu đãi cũng quy định, dự án sản xuất các sản phẩm CNHT thuộc Danh mục ưu tiên phát triển nhưng không đáp ứng đủ các điều kiện ưu đãi sẽ bị thu hồi và bồi thường các ưu đãi đã được hưởng.

(Nguồn internet)

Nhiều ưu đãi cho công nghiệp hỗ trợ
Đánh giá bài viết

Leave a Reply