Phí CIC là khoản cộng vào trị giá hải quan

Khoản phụ phí CIC- phí cân bằng container liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa nhập khẩu và đáp ứng các điều kiện cộng thì được xem xét là khoản điều chỉnh cộng.

phi-cic-la-khoan-cong-vao-tri-gia-hai-quan

Nếu đáp ứng các điều kiện cộng thì phí CIC được xem xét là khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan. Ảnh minh họa

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, tại Điều 5 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25 / 3 / 2015 có quy định: Trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 2 Điều này.

Bên cạnh đó, quy định về phương pháp trị giá giao dịch tại Điều 6 Thông tư 39/2015/TT-BTC có nêu: Trị giá giao dịch là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hoá nhập khẩu sau khi đã được điều chỉnh theo quy định tại Điều 13 và Điều 15 Thông tư này. Xem Nên lựa chọn công ty dịch vụ thủ tục hải quan xuất nhập khẩu nào

Cùng với đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư 39 thì chỉ điều chỉnh cộng nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: Do người mua thanh toán và chưa được tính trong trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán; Phải liên quan đến hàng hoá nhập khẩu; Có số liệu khách quan, định lượng được, phù hợp với các chứng từ có liên quan.

Theo đó, khoản phụ phí CIC- phí cân bằng container liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa nhập khẩu và đáp ứng các điều kiện cộng thì được xem xét là khoản điều chỉnh cộng.

Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan cũng lưu ý, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố cần căn cứ hồ sơ thực tế lô hàng NK, đối chiếu với các quy định về tính trị giá hải quan để xử lý theo đúng quy định.

>>Hướng dẫn tính thuế nhập khẩu theo cách mới

Nguồn internet

Phí CIC là khoản cộng vào trị giá hải quan
Đánh giá bài viết

Leave a Reply