Phối hợp kiểm dịch động vật, thực vật cho hàng hóa XNK

Để thống nhất, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện kiểm dịch đối với hàng hóa là động vật, thực vật nhập khẩu, Cục Hải quan TP.HCM và Cơ quan Thú y vùng VI đã phối hợp thống nhất nhiều nội dung trong quá trình thực hiện.

Go-vuong-kiem-dich-dong-thuc-vat-doi-voi-hang-hoa-XNK

Hải quan kiểm tra hàng đông lạnh XNK

Theo quy định, việc thực hiện kiểm dịch được thực hiện tại cửa khẩu, trường hợp cơ quan kiểm dịch cho phép đưa về các địa điểm kiểm dịch trong nội địa theo quy định của pháp luật để kiểm dịch thì thực hiện theo ý kiến của cơ quan kiểm dịch thể hiện qua Giấy đăng ký kiểm dịch hoặc Giấy vận chuyển hàng hóa kiểm dịch động vật (Giấy vận chuyển sản phẩm thủy sản về nơi các ly, giấy chứng nhận kiểm dịch động vật nhập khẩu vận chuyển về nơi cách ly kiểm dịch).

Địa điểm kiểm tra ghi trên giấy đăng ký kiểm dịch đã được cơ quan kiểm dịch xác nhận, theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25-3-2015 của Bộ Tài chính thì được hiểu đây là nơi cách ly sản phẩm động vật, sản phẩm thủy sản để thực hiện việc kiểm dịch .

Giấy đăng ký kiểm dịch do cơ quan kiểm dịch cấp có địa điểm kiểm tra nằm ngoài cửa khẩu là nơi kiểm dịch thì cơ quan kiểm dịch sẽ chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát hàng hóa trong quá trình vận chuyển, kiểm dịch và bảo quản chờ kết quả kiểm dịch cho đến khi hàng hóa nhập khẩu được thông quan. Xem khai thuê hải quan chuyên nghiệp

Các chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan TP.HCM có trách nhiệm phối hợp cùng với cơ quan kiểm dịch để thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tại địa điểm kiểm tra ngoài cửa khẩu theo yêu cầu của một trong hai bên đối với những trường hợp cần thiết hoặc có dấu hiệu vi phạm.

Cơ quan kiểm dịch có trách nhiệm giám sát hàng hóa trong quá trình vận chuyển, kiểm dịch và bảo quản chờ kết quả kiểm dịch theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cơ quan kiểm dịch (Cơ quan Thú y vùng VI) sẽ có thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do gửi chi cục hải quan cửa khẩu nhập, doanh nghiệp nếu trong vòng 10 ngày mà lô hàng chưa có kết quả kiểm dịch theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 35 của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15-3-2015 của Chính phủ và khoản 5 Điều 3 Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Đối với các trường hợp doanh nghiệp không xuất trình hàng hóa để cơ quan kiểm dịch tiến hành kiểm tra, hàng hóa nhập khẩu không đạt yêu cầu về kiểm dịch, tự ý phá dỡ niêm phong, tráo đổi hàng hóa, tự ý đưa hàng hóa ra lưu thông khi chưa có kết quả kiểm dịch hoặc địa điểm bảo quản hàng hóa không đúng với địa điểm thể hiện trên giấy đăng ký kiểm dịch thì cơ quan kiểm dịch sẽ thực hiện xử lý vi phạm và thông báo ngay với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai bằng văn bản để kịp thời có các biện pháp phối hợp xử lý.

Trách nhiệm của cơ quan Hải quan, chi cục hải quan căn cứ xác nhận của cơ quan kiểm dịch tại Giấy đăng ký kiểm dịch hoặc Giấy tạm cấp kết quả kiểm dịch thực vật (đối với hàng có nguồn gốc thực vật) hoặc Giấy vận chuyển hàng hóa (đối với thủy sản, sản phẩm thủy sản) hoặc chứng từ khác của cơ quan kiểm dịch để giải quyết cho chủ hàng đưa hàng về địa điểm kiểm dịch.

Trách nhiệm của chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai, thông báo cho cơ quan kiểm dịch những trường hợp quá hạn theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC mà chưa nhận được thông báo kết quả kiểm dịch để phối hợp kiểm tra.

Hàng tháng Cục Hải quan TP.HCM  thông báo Danh sách doanh nghiệp vi phạm chính sách quản lý hải quan đối với hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành được cho mang hàng về bảo quản để cơ quan kiểm dịch làm căn cứ khi xem xét chấp nhận địa điểm tra của doanh nghiệp trong giấy đăng ký kiểm dịch.

Theo Cục Hải quan TP.HCM, đối với hàng hóa thuộc đối tượng kiểm dịch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất luôn có lực lượng kiểm tra chuyên ngành túc trực đảm bảo hàng hóa được thông quan một cách nhanh nhất, không bị chậm trễ chuyến bay

Xem thêm: Các bộ, ngành vẫn “quên” áp mã HS hàng hóa kiểm tra chuyên ngành

 (Nguồn internet)
Phối hợp kiểm dịch động vật, thực vật cho hàng hóa XNK
Đánh giá bài viết

Leave a Reply