Quy định việc sử dụng tờ khai hải quan điện tử

Tờ khai hải quan điện tử có giá trị sử dụng trong việc thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thủ tục thanh toán qua ngân hàng và các thủ tục hành chính khác; chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Một doanh nghiệp thuộc Hiệp hội thương mại Đài Loan hỏi: Theo Thông tư 38/2015/TT-BTC, tờ khai hải quan không cần nhân viên hải quan ký tên, đóng dấu mộc, vậy, những tờ khai nhập khẩu khi thanh toán tại ngân hàng có được chấp nhận không? Ngân hàng có yêu cầu phải trình tờ khai đóng dấu mộc “thông quan” của cơ quan hải quan không?

Cũng theo Thông tư này, hệ thống ngân hàng và hải quan liên kết với nhau, vậy khi doanh nghiệp khai báo lô hàng nhập kinh doanh đầu tư có đóng thuế, doanh nghiệp sau khi đóng thuế tại ngân hàng có cần phải trình cơ quan hải quan chứng từ đóng thuế có liên quan đến lô hàng đó mới được chấp nhận thông quan không?

Về vấn đề này, Cục Hải quan Đồng Nai hướng dẫn như sau:

Căn cứ khoản 9, Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định việc sử dụng tờ khai hải quan điện tử như sau:

Tờ khai hải quan điện tử có giá trị sử dụng trong việc thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thủ tục thanh toán qua ngân hàng và các thủ tục hành chính khác; chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan sử dụng tờ khai hải quan điện tử phục vụ yêu cầu quản lý, không yêu cầu người khai hải quan cung cấp tờ khai hải quan giấy.

Cơ quan hải quan có trách nhiệm cung cấp thông tin tờ khai hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Các cơ quan có liên quan có trách nhiệm trang bị các thiết bị để tra cứu dữ liệu trên tờ khai hải quan điện tử.

Như vậy, khi thanh toán qua ngân hàng vẫn sử dụng dữ liệu tờ khai điện tử, do đó không phải có mộc đã thông quan (trừ các trường hợp đăng ký tờ khai giấy).

Trường hợp công ty nộp thuế tại ngân hàng có kết nối dữ liệu với cơ quan hải quan thì không cần phải xuất trình chứng từ (trừ trường hợp bất khả kháng như có sự cố về đường truyền…). Xem thêm dịch vụ khai thuê hải quan

Tải toàn bộ Nghị định số 08/2015/NĐ-CPThông tư 38/2015/TT-BTC

(Nguồn: Chinhphu.vn)

Quy định việc sử dụng tờ khai hải quan điện tử
Đánh giá bài viết

Leave a Reply