Quy trình mới để thẩm định điều kiện công nhận doanh nghiệp ưu tiên

Ngày 14-9, Tổng cục Hải quan ban hành quy trình mới về thẩm định điều kiện công nhận DN ưu tiên, áp dụng chế độ ưu tiên, quản lý DN ưu tiên theo quy định tại Thông tư 72/2015/TT-BTC. Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 2659/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan.

 Quy-trinh-moi-de-tham-dinh-dieu-kien-cong-nhan-DN-uu-tien

Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường trao Quyết định công nhận DN ưu tiên và tặng hoa chúc mừng đại diện Công ty CP thủy sản Minh Phú Hậu Giang. Ảnh: T.Bình.

Quy trình hướng dẫn cụ thể các bước thẩm định điều kiện công nhận DN ưu tiên; các bước quản lý DN ưu tiên, đánh giá lại, tạm đình chỉ, đình chỉ áp dụng chế độ DN ưu tiên; thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK, xử lý các vướng mắc của DN, đại lý, dự án được áp dụng chế độ ưu tiên.

Trong quy trình thẩm định, công nhận DN ưu tiên, Tổng cục Hải quan nêu rõ, thời gian thẩm định hồ sơ tối đa 5  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ đề nghị công nhận DN ưu tiên (rút ngắn được 10 ngày so với quy định trước đây). Thời gian để thẩm định thực tế là không quá 3 ngày đối với trường hợp không phải kiểm tra sau thông quan tại trụ sở DN để đánh giá tuân thủ pháp luật (rút ngắn 12 ngày so với quy trình cũ). Trường hợp phải kiểm tra sau thông quan tại trụ sở DN để đánh giá tuân thủ pháp luật thì thời gian thực hiện thẩm định thực tế theo quy định tại Luật Hải quan (tối đa 10 ngày làm việc). Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo hoặc kết thúc xác minh, làm rõ (nếu có), Cục Kiểm tra sau thông quan sẽ trình Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xem xét, quyết định công nhận DN ưu tiên.

Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn rõ việc áp dụng chế độ ưu tiên. Đối với ưu tiên về kiểm tra hàng hóa, DN được miễn kiểm tra chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá sự tuân thủ pháp luật.

Về ưu tiên thứ tự làm thủ tục hải quan, trường hợp DN gặp vướng mắc trong khâu thông quan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan có trách nhiệm trả lời DN bằng văn bản trong thời gian 8 giờ làm việc kể từ thời điểm phát sinh vướng mắc. Cục Hải quan có trách nhiệm, phối hợp với các tổ chức kinh doanh cảng, kho bãi trên địa bàn quản lý áp dụng các ưu tiên về xếp dỡ, thứ tự giao nhận đối với hàng hóa XK, NK của DN ưu tiên.

Đối với tờ khai XNK tại chỗ của DN ưu tiên và đối tác của DN ưu tiên, Chi cục Hải quan không kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Về thủ tục đối với hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành, thực hiện trên cơ sở DN tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai báo, thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Cơ quan Hải quan áp dụng quản lý rủi ro để thực hiện kiểm tra sau…

Bên cạnh đó, quy trình cũng nêu rõ các bước đánh giá lại, tạm đình chỉ, đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên; quản lý DN ưu tiên của cơ quan Hải quan.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 14-9 và thay thế Quyết định 3949/QĐ-TCHQ năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình thẩm định, công nhận, đánh giá lại và gia hạn, tạm đình chỉ, đình chỉ và quản lý DN ưu tiên.

(Nguồn: báo hải quan)

Quy trình mới để thẩm định điều kiện công nhận doanh nghiệp ưu tiên
Đánh giá bài viết

Leave a Reply