Sà lan tạm nhập có được xác định là phương tiện vận tải?

Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết, trong quá trình xử lý kết quả kiểm tra sau thông quan, đơn vị đã phát sinh một số vướng mắc liên quan đến số sà lan tạm nhập của Công ty Sam Sung C&T Corporation thuộc Dự án khu liên hợp gang thép và Cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh.

Sa-lan-tam-nhap-co-duoc-xac-dinh-la-phuong-tien-van-tai-maikalogistics

Công chức Hải quan Vũng Áng giám sát tàu ra vào cảng. Ảnh: H.Nụ.

Theo Cục Hải quan Hà Tĩnh, để thúc đẩy tiến độ, tạo điều kiện cho dự án sớm đi vào hoạt động, cuối năm 2010, đầu năm 2011 Chính phủ và Bộ Tài chính đã có công văn hướng dẫn về việc miễn thuế NK máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất.

Theo đó, miễn thuế NK đối với máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất cho các nhà thầu thực hiện NK để phục vụ Dự án đầu tư Khu liên hợp gang thép và Cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh.

Trên cơ sở đó, Công ty Sam Sung C&T Corporation đã thực hiện tạm nhập miễn thuế NK 10 sà lan để phục vụ thi công công trình. Được biết, số sà lan này đã được Bộ Công Thương cho phép tạm nhập, tái xuất theo danh mục máy móc, thiết bị, vật tư và đã được Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh “cho phép phương tiện… được tiến hành hoạt động thi công cảng Sơn Dương”.

Mặc dù, Công ty Sam Sung C&T Corporation đã khai báo và khẳng định số sà lan trên là các thiết bị thi công chứ không phải phương tiện vận tải nên được miễn thuế NK theo các văn bản của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra Chi cục Kiểm tra sau thông quan (Cục Hải quan Hà Tĩnh) xét thấy mã hàng hóa Công ty Sam Sung C&T Corporation khai báo là 8901.90.33 và 8901.901.4 thuộc Chương: Tàu thủy, thuyền và các kết cấu nổi; các sà lan này được dùng với mục đích chính là vận chuyển hàng hóa, vật tư, máy móc, thiết bị từ bờ ra vị trí thi công ngoài biển để phục vụ thi công công trình, thiết lập các mặt bằng phục vụ cho hoạt động thi công trên biển.

Với những thông tin trên, Cục Hải quan Hà Tĩnh đang khó xử lý bởi trong trường hợp này, số sà lan được Công ty Sam Sung C&T Corporation tạm nhập có được xác định là phương tiện vận tải (không phải là máy móc, thiết bị) và tiến hành thực hiện ấn định thuế để thu thuế nhập khẩu không? Xem dịch vụ khai thuế hải quan

Để đảm bảo thực hiện thu đúng, thu đủ thuế và quá trình xử lý kết quả kiểm tra sau thông quan đúng quy định, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo từ Tổng cục Hải quan để thực hiện

(Nguồn báo Hải quan)

Sà lan tạm nhập có được xác định là phương tiện vận tải?
Đánh giá bài viết

Leave a Reply