Sẽ có phần mềm kiểm hóa hộ

Hiệp hội dệt may Việt Nam phản ánh các bước kiểm hóa hộ đối với tờ khai luồng Đỏ làm mất nhiều thời gian của cơ quan Hải quan và DN.

hai-quan-kiem-hang-maikalogistics

Công chức Hải quan kiểm tra hàng hóa XNK

Theo Hiệp hội dệt may Việt Nam, thực hiện quy định về kiểm hóa hộ khi tờ khai luồng Đỏ theo Điều 11 Quyết định 1966/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan, để giải phóng một lô hàng, cơ quan Hải quan phải làm rất nhiều bước gây mất thời gian cho cơ quan Hải quan, DN.

Cụ thể, Hải quan nơi mở tờ khai phải fax “phiếu đề nghị kiểm tra hàng hóa” đến Hải quan kiểm hóa hộ. Hải quan kiểm hóa hộ phải fax “Phiếu ghi kết quả kiểm tra” đến Hải quan nơi mở tờ khai; đồng thời niêm phong một “Phiếu ghi kết quả kiểm tra” đưa cho DN chuyển lại cho Hải quan mở tờ khai nhập vào hệ thống để thông quan.

Hiệp hội dệt may Việt Nam đề nghị bỏ công đoạn fax đi fax lại giữa các đơn vị Hải quan. DN cho rằng đây là công đoạn không cần thiết và mất quá nhiều thời gian để giải phóng một lô hàng. Do đó, đề nghị cơ quan Hải quan sử dụng CNTT để có thể kết nối giữa các chi cục hải quan với nhau và có thể kiểm tra trên mạng đển xác nhận kết quả kiểm tra của lô hàng.

Phóng viên đã trao đổi vấn đề vướng mắc kiểm hóa hộ khi tờ khai luồng Đỏ với CBCC Hải quan Cục Giám sát quản lý về hải quan được biết, Tổng cục Hải quan đang xây dựng phần mềm nghiệp vụ kiểm hóa hộ. Tới đây, khi phần mềm được đưa vào sử dụng công chức hải quan không phải làm các bước thủ công như trước nữa. Điều này sẽ rút ngắn đáng kể thời gian kiểm tra hàng hóa cho công chức hải quan và DN. Xem dịch vụ hải quan.

(Nguồn internet)

Sẽ có phần mềm kiểm hóa hộ
Đánh giá bài viết

Leave a Reply