Sẽ sửa đổi mô tả hàng hóa của máy biến dòng

Trước kiến nghị của Công ty CP Entec Kỹ thuật năng lượng và Hiệp Hội Công nghiệp kỹ thuật điện Việt Nam về việc làm rõ mã số HS đối với mặt hàng máy biến dòng, biến điện áp đo lường, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp sửa đổi mô tả hàng hóa sẽ ảnh hưởng đến sản xuất hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan sẽ đề xuất sửa đổi mô tả hàng hóa của dòng hàng 8504.21.10 tại Danh mục hàng hoá XK, NK Việt Nam thực hiện từ ngày 1-1-2017.

May-bien-dong-maikalogistics

TCHQ dự kiến sẽ sửa đổi mô tả hàng hóa của dòng hàng 8504.21.10 tại Danh mục hàng hoá XK, NK Việt Nam thực hiện từ ngày 1-1-2017. Ảnh minh họa.

Tổng cục Hải quan phân tích, theo Danh mục hàng hoá XK, NK Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày của Bộ Tài chính và Biểu thuế NK ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 182/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì:

Mặt hàng “Máy ổn áp từng nấc (biến áp tự ngẫu); máy biến áp điện dùng cho thiết bị đo lường có công suất danh định không quá 5 kVA” thuộc mã số 8504.21.10, thuế suất thuế NK ưu đãi 20%.

Mặt hàng “Máy biến dòng có công suất danh định không quá 5 kVA”, thuộc mã số 8504.21.99, thuế suất thuế NK ưu đãi 15%.

Theo đó, trường hợp sửa đổi mô tả hàng hóa tại mã số 8504.21.10 thành “Máy ổn áp từng nấc (biến áp tự ngẫu); máy biến điện (máy biến áp và máy biến dòng) dùng cho thiết bị đo lường có công suất danh định không quá 5 kVA” sẽ chuyển dòng của mã hàng 8504.21.99 (thuế suất 15%) về dòng hàng 8504.21.10 (thuế suất 20%) sẽ ảnh hưởng đến sản xuất hoạt động kinh doanh của DN NK mặt hàng “Máy biến dòng có công suất danh định không quá 5 kVA” do thuế NK tăng từ 15 lên 20%.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng cho biết, đã báo cáo Bộ Tài chính nội dung này và dự kiến sẽ sửa đổi mô tả hàng hóa của dòng hàng 8504.21.10 tại Danh mục hàng hoá XK, NK Việt Nam thực hiện từ ngày 1-1-2017, đồng thời nghiên cứu phương án xây dựng mức thuế NK phù hợp đối với dòng hàng này trong quá trình xây dựng Biểu thuế NK ưu áp dụng từ ngày 1-1-2017.

Riêng đối với kiến nghị của DN về việc quy định mã số riêng tại Chương 98 cho mặt hàng có mô tả “Máy biến áp điện sử dụng điện môi lỏng, dùng cho thiết bị đo lường, có công suất danh định không quá 1KVA và điện áp tối đa từ 110Kv trở lên” thuộc mã số 9813.00.00, thuế suất NK ưu đãi 5% do trong nước chưa sản xuất được, Tổng cục Hải quan cho rằng, DN và Hiệp hội cần cung cấp thông tin đánh giá về mặt hàng (NK cũng như sản xuất trong nước) để Tổng cục Hải quan xây dựng phương án, đảm bảo chính sách ưu đãi thuế đúng đối tượng.

Xem thêm: Mặt hàng “set top box” nhập khẩu có thuế từ 0% đến 35%

Nguồn báo Hải quan

Sẽ sửa đổi mô tả hàng hóa của máy biến dòng
Đánh giá bài viết

Leave a Reply