Sửa điều kiện hoàn thuế đối với hàng tái xuất khẩu

Để quản lý chặt chẽ hơn đối với trường hợp tái xuất khẩu hàng hóa đã thực nhập khẩu, tái nhập khẩu hàng hóa đã thực xuất khẩu, tại dự thảo Luật Thuế XK, thuế NK sửa đổi sẽ sửa đổi quy định về điều kiện hoàn thuế đối với loại hình này.

Cụ thể, Đối với trường hợp tái xuất khẩu hàng hóa đã thực nhập khẩu, tái nhập khẩu hàng hóa đã thực xuất khẩu phải đáp ứng điều kiện là hàng hóa tái nhập khẩu, tái xuất khẩu chưa qua sử dụng, gia công, chế biến mới được hoàn thuế.

Riêng đối với hàng hóa không còn chịu sự giám sát hải quan, sẽ chỉ được hoàn thuế nhập khẩu trong thời hạn theo quy định của Chính phủ.

Theo Cục Thuế XNK-Tổng cục Hải quan (Ban soạn thảo Luật Thuế XK, thuế NK sửa đổi), quy định điều kiện như trên phù hợp với chuẩn mực 4.19 Công ước Kyoto, trong đó quy định: hàng hóa xuất khẩu hay nhập khẩu nếu phát hiện có sai sót, khiếm khuyết so với thỏa thuận và được gửi trả lại thì được hoàn thuế nếu đáp ứng 2 điều kiện: chưa qua sử dụng, sửa chữa tại nước nhập khẩu hoặc xuất khẩu và được tái xuất, tái nhập trong thời hạn hợp lý.

Bên cạnh đó, ban soạn thảo cũng đã tham khảo kinh nghiệm các nước cho thấy, một số nước có quy định nội dung này. Như tại Hàn Quốc quy định nếu hàng hóa nhập khẩu được khai báo khác so với hàng hóa đã nêu tại hợp đồng nhưng cùng chất lượng hoặc hình dạng mô tả khi khai báo và được xuất khẩu qua kho ngoại quan trong vòng 1 năm thì được hoàn lại số tiền thuế đã nộp. Xem thêm dịch vụ khai thuê hải quan – hoàn thuế xuất nhập khẩu

(Nguồn: internet)

Sửa điều kiện hoàn thuế đối với hàng tái xuất khẩu
Đánh giá bài viết

Leave a Reply