Tập trung toàn lực kiểm tra sau thông quan

Để đảm bảo triển khai thực hiện đúng quy định pháp luật, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra sau thông quan (KTSTQ), hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN, Tổng cục Hải quan giao toàn lực lượng KTSTQ phấn đấu đạt số thu 1.850 tỷ đồng.

Tap-trung-toan-luc-kiem-tra-sau-thong-quan-maikalogistics

Cán bộ Hải quan kiểm tra hố sơ. Ảnh minh họa

Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo sát sao công tác KTSTQ, đảm bảo quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu số thực thu qua công tác KTSTQ và số cuộc kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan đã được Tổng cục giao. Những đơn vị có số cuộc kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan và số thực thu qua công tác KTSTQ còn thấp so với kế hoạch phải làm rõ nguyên nhân để có giải pháp. Xem dịch vụ khai thuế hải quan

Các chi cục Hải quan căn cứ khối lượng công việc KTSTQ của đơn vị, bố trí tăng cường ngay cán bộ chuyên trách làm công tác KTSTQ có kinh nghiệm, chuyên môn phù hợp, đặc biệt trong lĩnh vực trị giá, mã số.

Các chi cục Hải quan phân tích, rà soát hồ sơ hàng hóa XNK, chú trọng hồ sơ các lô hàng luồng Xanh có nghi ngờ, các trường hợp giá thấp hơn giá trong danh mục quản lý rủi ro, các trường hợp mặt hàng giá DN khai báo thấp dần, áp mã số không thống nhất… Chú trọng các trường hợp có dấu hiệu vi phạm tương tự với trường hợp các đơn vị Hải quan khác đã kiểm tra ấn định để thực hiện kiểm tra, không để bỏ sót các lô hàng có dấu hiệu vi phạm.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu giao nhiệm vụ thu NSNN qua hoạt động KTSTQ cụ thể cho các chi cục Hải quan trong các tháng cuối năm để góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2015.

Đến hết tháng 10-2015, toàn lực lượng KTSTQ đã thực hiện kiểm tra 980 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, đạt 75,4% chỉ tiêu được giao; đã thực thu vào NSNN 1.350 tỷ đồng, đạt 84,3% chỉ tiêu được giao.

Theo Tổng cục Hải quan, việc KTSTQ tại chi cục Hải quan thuộc một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố đã bước đầu triển khai thực hiện và đạt được những kết quả nhất định. Một số đơn vị hoàn thành tốt kế hoạch được giao như: Cục KTSTQ, các Cục Hải quan: TP.HCM, Bình Dương, Cần Thơ, Lào Cai, Tây Ninh, Thanh Hóa, Vũng Tàu.

Tuy nhiên, tại một số Cục Hải quan địa phương việc triển khai KTSTQ tại các chi cục Hải quan chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; bố trí cán bộ làm công tác KTSTQ quá ít so với khối lượng công việc; thực hiện chưa đầy đủ các công việc KTSTQ phải làm theo quy định của pháp luật như: rà soát, kiểm tra các lô hàng có dấu hiệu rủi ro, vi phạm, các lô hàng nghi ngờ về giá, mã, C/O… các lô hàng nghi ngờ về giá do khâu thông quan chuyển; chưa phân tích rủi ro để đánh giá, KTSTQ các lô hàng luồng Xanh.

(Nguồn internet)

Tập trung toàn lực kiểm tra sau thông quan
Đánh giá bài viết

Leave a Reply