Thành lập nhóm triển khai hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN

Để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan thuộc Hiệp định khung ASEAN và tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh, Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 1088/QĐ-TCHQ thành lập Nhóm triển khai Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN (Nhóm làm việc ACTS) do Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh làm trưởng nhóm.

ACTS-maikalogistics

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Nhiệm vụ của Nhóm làm việc ACTS bao gồm: rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hàng hóa quá cảnh để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới; xây dựng danh mục hàng hóa cấm/hạn chế quá cảnh; xây dựng cơ chế thực hiện bảo lãnh, xác định cơ quan bảo lãnh và phân công trách nhiệm cho các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện bảo lãnh quá cảnh hàng hóa. Xem Dịch vụ xuất nhập khẩu nhanh, uy tín, chuyên nghiệp, giá rẻ tại quận nhất Sài Gòn

Cùng với đó là tuyên truyền, phổ biến nội dung cam kết thực hiện Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN cho các đối tượng có liên quan; Chuẩn bị phương án đàm phán tại các cuộc họp của ASEAN liên quan đến triển khai Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN và tham gia dự án thí điểm của ASEAN để thực hiện hệ thống này.

Không chỉ có thế, Nhóm làm việc ACTS còn phải xây dựng và triển khai hệ thống công nghệ thông tin và viễn thông, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ và dữ liệu đáp ứng yêu cầu kết nối, trao đổi thông tin.

Được biết, Nhóm làm việc ACTS hoạt động trong thời gian từ khi có quyết định thành lập đến khi Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN được đưa vào hoạt động chính thức. Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện nhiệm vụ thông qua việc triển khai các nội dung công việc cụ thể theo khung kế hoạch.

Xem thêm: thủ tục hải quan là gì

Nguồn internet

Thành lập nhóm triển khai hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN
Đánh giá bài viết

Leave a Reply