Tháo gỡ về thủ tục thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa

Những vướng mắc của DN khi thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ hàng hóa quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC đã được Tổng cục Hải quan tháo gỡ theo hướng tạo thuận lợi cho DN.

Theo đề nghị của Hải quan địa phương, trong trường hợp người khai hải quan đề nghị làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng trước thời hạn kết thúc năm tài chính thì chấp nhận cho đăng ký tờ khai mới để nộp thuế bổ sung; thay vì phải chờ đến kết thúc năm tài chính, người khai hải quan báo cáo những loại hàng hóa đã chuyển đổi mục đích sử dụng.

Tháo gỡ vướng mắc cho DN, Tổng cục Hải quan cho biết, Điều 60 và 106 Thông tư 38/2015/TT-BTC không có quy định về việc phải chờ đến kết thúc năm tài chính mới cho phép làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc đăng ký tờ khai mới để nộp thuế bổ sung.

Do vậy, thời điểm báo cáo quyết toán, báo cáo việc sử dụng hàng hóa NK miễn thuế và việc thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng, đăng ký tờ khai mới có thể thực hiện độc lập.

Đối với thủ tục thay đổi mục đích sử dụng, Tổng cục Hải quan hướng dẫn, trường hợp hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan sau đó tái xuất để trả cho khách hàng nước ngoài hoặc xuất sang nước thứ ba, xuất vào khu phi thuế quan thì thực hiện theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường hợp chuyển nhượng cho đối tượng thuộc diện không chịu thuế, miễn thuế, người nhận chuyển nhượng mở tờ khai hải quan mới theo quy định nhưng không phải nộp thuế. Xem nhận khai thuê hải quan

(Nguồn internet)

Tháo gỡ về thủ tục thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa
Đánh giá bài viết

Leave a Reply