Thông tin trên tờ khai là căn cứ chủ yếu để làm thủ tục hải quan

Theo phản ánh của Hải quan các địa phương, quy định về hồ sơ hải quan tại Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC so với các quy định trước đây không có một số chứng từ, gây khó khăn trong việc thực hiện thủ tục hải quan.

Thong-tin-tren-to-khai-la-can-cu-chu-yeu-de-lam-thu-tuc-hai-quanDoanh nghiệp làm thủ tục hải quan

Cụ thể, theo hải quan địa phương việc không có bảng kê chi tiết hàng hóa, công chức Hải quan khó khăn trong kiểm hóa tỷ lệ; hay không có Hợp đồng thương mại thì không thể phân biệt hàng thương mại và phi mậu dịch, hàng sửa chữa theo hợp đồng dịch vụ sửa chữa và những trường hợp khác.

Đối với hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu, DN không khai hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu thì công chức Hải quan làm thế nào để biết DN thực hiện hợp đồng gia công và thực hiện thủ tục cho DN? Nếu DN đăng kí tờ khai NK, tờ khai XK ở nhiều chi cục khác nhau thì xử lý như thế nào, ai sẽ chịu trách nhiệm quản lý DN…

Trả lời vướng mắc của hải quan địa phương, Tổng cục Hải quan đề nghị các chi cục hải quan thực hiện kiểm tra bộ hồ sơ hải quan theo đúng quy định tại Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Đối với vướng mắc của công chức Hải quan trong việc kiểm hóa tỉ lệ, quản lý DN gia công, sản xuất xuất khẩu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn công chức Hải quan căn cứ theo các thông tin trên tờ khai hải quan và các chứng từ khác trong hồ sơ hải quan để thực hiện việc kiểm tra, không yêu cầu người khai hải quan nộp bảng kê chi tiết hàng hóa.

Về vướng mắc khi không có hợp đồng thương mại trong hồ sơ hải quan, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Hải quan, tùy từng trường hợp người khai hải quan phải nộp hoặc xuất trình hợp đồng mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại… Vì vậy, đây là căn cứ để các đơn vị hải quan thực hiện.

Việc phân biệt DN thực hiện hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu căn cứ vào thông tin khai báo mã loại hình trên tờ khai hải quan. Theo đó, việc quản lý DN, kiểm tra cơ sở sản xuất, kiểm tra tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, kiểm tra cơ sở sản xuất của DN thực hiện hợp đồng lần đầu căn cứ vào các thông tin tờ khai hải quan của DN trên Hệ thống

(Nguồn internet)

Thông tin trên tờ khai là căn cứ chủ yếu để làm thủ tục hải quan
Đánh giá bài viết

Leave a Reply