Tin tức

Hải quan Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác

Chiều ngày 19/3, tại Tp.HCM đã diễn ra hội đàm cấp cao giữa Tổng cục trưởng Hải quan Việt Nam và Tổng cục Hải quan và Thuế Gián thu Hoàng gia Campuchia. Tổng cục trưởng Hải quan Việt Nam và Campuchia ký kết biên bản hội đàm giữa …

Tháo gỡ nhiều vướng mắc cho EuroCham

Tổng cục Hải quan Việt Nam đã chủ động hướng dẫn một số vướng mắc của Hiệp hội DN châu Âu (EuroCham) gửi đến. Gỡ nhiều vướng mắc cho EuroCham EuroCham cho biết, các quy trình trước khi thông quan và giao dịch của các cơ quan phi …