Tờ khai hải quan không có dấu và chữ ký hải quan

Theo tinh thần thông tư 38/2015/TT-BTC thì đúng là chỉ cần tờ khai hải quan điện tử, nhưng các bên vẫn rất băn khoăn một phần là vì thói quen trừ trước đến giờ tờ khai phải có dấu hải quan mới là “xịn”. Thêm nữa, nếu có thay đổi thì phải có quy định bằng văn bản thì mới yên tâm được.

Công văn hướng dẫn số 4020/BTC-TCHQ và 3667/HQHP-GSQL, trong đó nêu rõ:

“tờ khai hải quan điện tử có giá trị sử dụng trong việc thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thủ tục thanh toán qua Ngân hàng và các thủ tục hành chính khác;… Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan sử dụng tờ khai hải quan điện tử phục vụ yêu cầu quản lý, không yêu cầu người khai hải quan cung cấp tờ khai hải quan giấy.”

Nghĩa là, ngân hàng hay cơ quan thuế không được yêu cầu doanh nghiệp nộp tờ khai hải quan giấy (có chữ ký & dấu của công chức hải quan). Có chăng cũng chỉ cần tờ khai in ra từ phần mềm, có chữ “thông quan”, hoặc “thông báo kết quả phân luồng” là đủ điều kiện. Xem thêm dịch vụ khai thuê hải quan giá rẽ

Tờ khai hải quan không có dấu và chữ ký hải quan
4.5 (90%) 2 votes

Leave a Reply