TP.HCM thu hút FDI tăng gấp 2,3 lần

Trong 7 tháng năm 2015, tình hình kinh tế TP.HCM tiếp tục tăng trưởng ổn định dù còn nhiều khó khăn, trong đó thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) tăng gấp 2,3 lần so với cùng kì năm 2014; tổng thu ngân sách ước đạt 160.394 tỉ đồng, đạt 60,35% dự toán, tăng 3,78% so với cùng kỳ năm 2014. Xem dịch vụ xuất nhập khẩu

Báo cáo về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh TP.HCM tháng 7 và công tác trọng tâm tháng 8 năm 2015, ông Thái Văn Rê, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cho biết: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 7 tháng ước đạt 379.871 tỉ đồng, tăng 10,9% so cùng kỳ năm 2014.

Chỉ số phát triển công nghiệp 7 tháng ước tăng 6,6% so với cùng kì năm trước. Quy mô sản xuất công nghiệp tiếp tục được mở rộng, cơ cấu nội bộ ngành tiếp tục có bước chuyển theo hướng tăng dần tỉ trọng các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, giảm dần tỉ trọng các ngành công nghiệp khai khoáng. Bốn ngành công nghiệp trọng yếu ước tăng 6,7% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng chung của toàn ngành.

Tính đến ngày 20-7, có 284 dự án được cấp mới Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư vốn đầu tư đạt 2,02 tỉ USD. Ngoài ra, có 89 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư là 456,5 triệu USD. Tính chung tổng vốn đầu tư đăng kí cấp mới và điều chỉnh tăng vốn là 2,5 tỉ USD, tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2014.

Bà Đào Thị Hương Lan, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước 7 tháng ước đạt 160.394 tỉ đồng, đạt 60,35% dự toán, tăng 3,78% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, thu nội địa 91.646 tỉ đồng, đạt 63,71% dự toán, tăng 8,17% so với cùng kì năm trước; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 54.200 tỉ đồng, đạt 60,22% dự toán, tăng 6,28% so với cùng kỳ.

Đánh giá về hoạt động kinh tế 7 tháng của thành phố, ông Trần Anh Tuấn, quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM cho rằng, nhìn chung tổng mức bán lẻ, đầu tư, xuất khẩu trong 7 tháng đều tăng cho thấy tổng cầu của kinh tế thành phố đang có mức tăng nhanh và ổn định. Kết quả này tạo đà đưa tốc độ tăng GRDP của TP.HCM tăng cao trong các quý còn lại của năm 2015.

Tuy nhiên, theo ông Tuấn, bên cạnh những tín hiệu tích cực kinh tế thành phố vẫn còn hạn chế, khó khăn như: Tổng kim ngạch xuất khẩu 7 tháng ước đạt 17.634 triệu USD, giảm 4,6% so với cùng kì năm trước (cùng kỳ tăng 3,5%). Nếu không tính giá trị dầu thô, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 15,29 tỷ USD, tăng 9,4% so với cùng kì năm 2014 (cùng kỳ tăng 1,9%). Xuất khẩu máy móc, linh kiện, sản phẩm điện tử tuy tăng 68,1% so với cùng kì năm trước nhưng chỉ chiếm 18,1% trong cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu. Khu vực kinh tế tư nhân 7 tháng đầu năm chỉ tăng 3% trong kim ngạch xuất khẩu. Xem thêm dịch vụ khai thuê hải quan giá rẻ

(Nguồn: internet)

TP.HCM thu hút FDI tăng gấp 2,3 lần
Đánh giá bài viết

Leave a Reply