Tránh tùy tiện chuyển luồng tờ khai

Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu các đơn vị hải quan địa phương kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện chuyển luồng tờ khai, tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát.

Tranh-tuy-tien-chuyen-luong-to-khai

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công (Hải quan Hà Nội).

Theo Tổng cục Hải quan, việc cập nhật lý do chuyển luồng tờ khai hải quan, can thiệp đột xuất, tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát tại các đơn vị hải quan chưa rõ ràng, cụ thể như: “Nghi vấn vi phạm”; hoặc “loại hình PMD”; hoặc “hàng tái nhập, khai thiếu thông tin”.

Bên cạnh đó, báo cáo của các đơn vị hải quan địa phương về việc thực hiện công tác chuyển luồng tờ khai cũng cho thấy, số tờ khai hải quan vi phạm thấp so với tỷ lệ tờ khai hải quan chuyển luồng.

Để tăng cường hiệu quả trong việc chuyển luồng, tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện chuyển luồng tờ khai, tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát tại các chi cục hải quan theo đúng quy định.

Đặc biệt, tránh tình trạng thực hiện tùy tiện trong một số bộ phận công chức hải quan, làm ảnh hưởng đến thời gian thông quan, giải phóng hàng, thủ tục hải quan của DN.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu cục hải quan tỉnh, thành phố phải có hình thức xử lý trong trường hợp phát hiện công chức hải quan lợi dụng để gây khó khăn cho DN và báo cáo về Tổng cục.

(Nguồn internet)

Tránh tùy tiện chuyển luồng tờ khai
Đánh giá bài viết

Leave a Reply