Uncategorized

Phí CIC là khoản cộng vào trị giá hải quan

Khoản phụ phí CIC- phí cân bằng container liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa nhập khẩu và đáp ứng các điều kiện cộng thì được xem xét là khoản điều chỉnh cộng. Nếu đáp ứng các điều kiện cộng thì phí CIC được xem xét là …