Văn bản pháp luật

Ban hành NĐ 31/2018/NĐ-CP quy định về xuất xứ hàng hóa

Chính phủ đã ban hành Nghị định 31/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hoá. Nghị định 31/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về XXHH Trong đó, Nghị định quy định hàng hoá được coi là có xuất …

NĐ 15/2018/NĐ-CP: hướng dẫn mới Luật an toàn thực phẩm

Ngày 02/02/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định mới về Luật an toàn thực phẩm Nhiều điểm mới về ATTP theo NĐ 15. Ảnh minh họa Theo đó, Nghị định này quy định các nội dung chính sau đây: – Thủ tục tự công bố sản phẩm; …

Biểu thuế xuất nhập khẩu mới 2018 file excel

Ngày 16/11/2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn …

Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT  ngày 15/11/2017 về việc ban hành Bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Kèm …