Vẫn phải nộp đủ số thuế trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại

Trả lời kiến nghị của công ty TNHH Thương Mại Hoàng Lê về việc thông quan lô hàng 01 container thịt trâu Allana khi đang thực hiện khiếu nại lần 2, Tổng cục Hải quan cho biết, trong thời gian giải quyết khiếu nại, doanh nhiệp vẫn phải nộp đủ số tiền thuế theo quyết định ấn định thuế của cơ quan Hải quan. Xem dịch vụ xuất nhập khẩu

 Giay-nop-thue-maika

DN chỉ được thông quan hàng hóa khi không còn nợ tiền thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt. Ảnh minh họa

Cụ thể về việc nộp thuế và thông quan hàng hóa, Tổng cục Hải quan cho biết, tại Khoản 1 Điều 48 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định: “trong thời hạn giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về số tiền thuế do cơ quan quản lý tính thuế hoặc ấn định, người nộp thuế vẫn phải nộp đủ số tiền thuế đó, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ thực hiện quyết định tính thuế, quyết định ấn định thuế của cơ quan quản lý thuế.”

Bên cạnh đó, tại điểm c Khoản 3 Điều 47 Thông tư 38/2015/TT-BTC, Bộ Tài chính cũng quy định: “hàng hóa XK, NK của tờ khai hải quan mới phát sinh chỉ được thông quan khi người nộp thuế không còn nợ quá hạn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.”

Theo quy định trên, trong thời gian giải quyết khiếu nại, DN vẫn phải nộp đủ số tiền thuế theo quyết định ấn định thuế số 298/QĐ-KTSTQ của Chi cục Kiểm tra sau thông quan- Cục Hải quan Hải Phòng. Lô hàng 1 container thịt trâu Allana của Công ty chỉ được thông quan khi Công ty không còn nợ tiền thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng cho biết, trường hợp số tiền ấn định còn nợ của DN đã quá hạn 90 ngày nhưng DN không có khả năng nộp thuế đúng hạn thì đề nghị DN lựa chọn một trong 2 phương án xử lý nợ quy định tại Khoản 1 Điều 33 Thông tư 190/2013/TT-BTC và liên hệ với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn, xem xét chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế hoặc tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan.

(Nguồn internet)

Vẫn phải nộp đủ số thuế trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại
Đánh giá bài viết

Leave a Reply