Vẫn thu lệ phí những tờ khai hủy đã được làm thủ tục

Trả lời vướng mắc của Cục Hải quan Hà Nội trong việc thu lệ phí hải quan đối với tờ khai hủy, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp hàng hóa XNK đã làm thủ tục hải quan và phát sinh lệ phí hải quan, nhưng vì lý do nào đó phải hủy tờ khai thì vẫn thực hiện thu lệ phí hải quan.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Thăng Long (Cục HQ Hà Nội). Ảnh: T.Trang.

 

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, tại Điều 2 Thông tư 172/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan đã quy định rõ các trường hợp không thu lệ phí hải quan. Cụ thể:

“Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân và cá nhân; đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy chế miễn trừ ngoại giao; hành lý mang theo người; hàng bưu phẩm, bưu kiện được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hàng đang làm thủ tục hải quan phải lưu kho hải quan để ngày hôm sau hoàn thành thủ tục hải quan. Khi hoàn thành thủ tục hải quan sẽ phải nộp lệ phí hải quan.

Hàng xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ (kể cả hàng hoá trao đổi giữa doanh nghiệp chế xuất với nội địa và giữa doanh nghiệp chế xuất với nhau)”.

Như vậy, trường hợp hàng hóa XNK đã làm thủ tục hải quan và phát sinh lệ phí hải quan, nhưng ví lý do nào đó phải hủy tờ khai hải quan của lô hàng đã được đăng ký thì vẫn thực hiện thu lệ phí hải quan.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng đề nghị Cục Hải quan Hà Nội thông báo hướng dẫn để các DN được biết và thực hiện, hạn chế tình trạng treo nợ lệ phí hải quan. Đồng thời không áp dụng biện pháp cưỡng chế nếu tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan DN chỉ nợ lệ phí hải quan. Xem dịch vụ khai thuê hải quan

(Nguồn: internet)

Vẫn thu lệ phí những tờ khai hủy đã được làm thủ tục
Đánh giá bài viết

Leave a Reply