Xây khu trung chuyển hàng hóa tại Lạng Sơn, Cao Bằng

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xây dựng Khu trung chuyển hàng hóa tại tỉnh Lạng Sơn và thành lập Khu trung chuyển phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa nông, lâm, thủy sản tại cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, UBND các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng căn cứ nhu cầu thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh và khả năng ngân sách địa phương để xem xét, quyết định theo thẩm quyền việc triển khai xây dựng Khu trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, góp phần giải quyết tình trạng ách tắc hàng hóa xuất khẩu tại cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, tránh việc hàng nông sản xuất khẩu bị ép cấp, ép giá, giảm chất lượng khi chờ thông quan xuất khẩu. Xem  dịch vụ khai thuê hải quan

Đồng thời chủ động làm việc với các Bộ Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải và cơ quan liên quan để được hướng dẫn về cơ chế, chính sách thực hiện dự án theo quy định hiện hành; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo Bộ Công Thương, việc xây dựng Khu trung chuyển hàng hóa tại tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng đều nhằm mục tiêu xây dựng hạ tầng đồng bộ để cung cấp những dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu, như tiếp nhận, đóng gói, bảo quản, làm thủ tục kiểm dịch, thông quan… sẽ góp phần tạo thuận lợi cho xuất khẩu hàng hóa, nhất là hàng nông sản, góp phần giải quyết tình trạng ách tắc hàng hóa tại khu vực cửa khẩu. Xem thêm dịch vụ xuất nhập khẩu

(Nguồn: internet)

Xây khu trung chuyển hàng hóa tại Lạng Sơn, Cao Bằng
Đánh giá bài viết

Leave a Reply