Xin giấy chứng nhận xuất xứ

Doanh nghiệp lưu ý khi nộp bổ sung C/O

DN lưu ý khi làm thủ tục nộp bổ sung C/O Vấn đề cần lưu ý khi làm thủ tục nộp bổ sung C/O Vấn đề DN lưu ý khi làm thủ tục nộp bổ sung C/O   Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu …

Thời điểm nộp bổ sung C/O được tính khi nào?

Bạn đọc gửi đến Báo Hải quan câu hỏi về trường hợp nộp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) chậm do yếu tố khách quan, vậy việc nộp bổ sung C/O được tính khi nào? Câu hỏi của bạn đọc được Cục Giám sát quản lý …

Lưu ý để có C/O mẫu D hợp lệ

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi các cục hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn về cách hiểu trường hợp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O mẫu D có hóa đơn thương mại do bên thứ ba phát hành. Công chức Hải quan …