Xin giấy phép XNK

Dịch vụ xin giấy phép xuất nhập khẩu

Bên cạnh thủ tục khai thuê hải quan, thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu – công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Maika hiện đang cung cấp dịch vụ xin giấy phép xuất nhập khẩu thông qua hướng dẫn trình tự thủ tục  xin giấy phép xuất nhập khẩu …