Quyết định 3482/QĐ-BKHCN ngày 08/12/2017 thay thế QĐ 1171/QĐ-BKHCN

Tên văn bản: Quyết định 3482/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa Học Công Nghệ
Hiệu lực thi hành 08/12/2017.
Nội dung: Quy định danh mục hàng hóa nhóm 2 phải kiểm tra chất lượng nhà nước trước khi thông quan, thay thế cho quyết định 1171/2015/QĐ-BKHCN.

quyet-dinh-3482qd-bkhcn-thay-the-qd-1171qd-bkhcn

Quyết định 3482/QĐ-BKHCN có hiệu lực ngày 08/12/2017.

Theo quyết định 3482/QĐ-BKHCN ngày 08/12/2017, có đến 96% hàng hóa thuộc quyết định này được kiểm tra chất lượng sau thông quan (hậu kiểm) và thực hiện theo hướng dẫn của thông tư 07/2017/TT-BKHCN. Tức là doanh nghiệp chỉ cần nộp xác nhận đã đăng ký kiểm tra chất lượng cho hải quan là được thông quan tờ khai, việc thực hiện kiểm tra chất lượng sẽ do chi Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng quản lý, doanh nghiệp không phải nộp giấy xác nhận hàng đạt chất lượng nhập khẩu như trước đây nữa.

Quyết định 3482/QĐ-BKHCN quy định danh mục hàng hóa được mô tả chi tiết và rõ ràng hơn so với Quyết định 1171 cũ, bao gồm: tên sản phẩm, hàng hóa, mã HS, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) tương ứng và văn bản quy phạm pháp luật quản lý…Tất cả các sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng đều đã được ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các biện pháp quản lý.

>>Bãi bỏ Quyết định 818/2006/QĐ-BYT ngày 05/03/2007 về kiểm tra vệ sinh ATTP

Quyết định 3482/QĐ-BKHCN ngày 08/12/2017 thay thế QĐ 1171/QĐ-BKHCN
Đánh giá bài viết

Leave a Reply